Spotkanie szkoleniowe dla SSI

1312.2017

W dniu 9 grudnia 2017 w siedzibie Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku odbyło się szkolenie dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Na początku instruktor  OZP przekazał wnioski i przemyślenia po przeprowadzonych przeglądach i realizacji zaleceń dla ROD.

Następnie  Instruktorzy już w świątecznym nastroju przy kawie i słodyczach, wysłuchali ciekawych  prelekcji. Pierwszy temat: „Rośliny inwazyjne w naszych ogrodach i zastąpienie ich gatunkami rodzimymi”, który przedstawiła pani mgr Marzena Zakonek, wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ  sadząc jakąś roślinę  nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że może ona opanować naszą działkę.

Drugim, nie mniej ciekawym tematem była  ,,Dekoracyjność krzewów jesienią i zimą czyli krzewy ozdobne z pędów, owoców, nasienników itp.” Pani mgr Aleksandra Garnys oprócz przedstawienia tematu w postaci prezentacji medialnej, zaprezentowała żywe eksponaty, co bardzo spodobało się słuchaczom.

Po wysłuchaniu wykładów instruktorzy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Zakończyły się również tegoroczne szkolenia dla kandydatów i nowych działkowców. W tym roku odbyło się 19 szkoleń, w tym 6 w terenie oraz  13 w siedzibie OZP w Gdańsku. Ostatnie szkolenia: w terenie odbyło się w Tczewie 25.11.2017, a w siedzibie OZP – 6-7.12.2017 r.

W 2017 roku W Okręgu Pomorskim  szkolenia odbyły 1094 osoby.

Szczególną uwagę na szkoleniach zwracamy na modernizację i regulaminowe zagospodarowanie działki oraz dobór odpowiednich gatunków roślin a także ich prowadzenie i pielęgnację. W części prawo w PZD – omawiana jest ustawa, statut i regulamin oraz inne ustawy mające zastosowanie w PZD oraz uchwały Krajowej Rady PZD.

Oprócz tego w okresie luty – marzec 2017 przeprowadzono 5 szkoleń dla kandydatów na nowych instruktorów ogrodowych. Legitymację instruktora ogrodowego w 2017 r otrzymało 36 osób.

M.H.N.

Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku

1112.2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku poszerzone o członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości.

Dla uświetnienia Jubileuszu 120-lecia ruch ogrodnictwa działkowego za posiedzenia zaproszono zaprzyjaźnionych z działkowcami samorządowców. Z tej okazji okolicznościowymi medalami wyróżnienie zostali Prezydent Tczewa Pan Mirosław Pobłocki oraz Prezydent Starogardu Gdańskiego Pan Janusz Stankowiak oraz zasłużeni członkowie Okręgowego Zarządu.

Pan Prezes Czesław Smoczyński, w imieniu Okręgowego Zarządu Pomorskiego serdecznie podziękował samorządowcom za długotrwałą i owocną współpracy pomiędzy społecznością działkowców a władzami miast.

Głos również zabrał Pan Wiesław Boratyński Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku,  składając zebranym życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Uhonorowani medalami samorządowcy podziękowali działkowcom za uznanie ich dotychczasowej pracy. Jednocześnie zapewnili o dalszej życzliwości wobec Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dalszej części obrad omawiane były najważniejsze wydarzenia z życia Związku. W szczególności obszernie omówiony został XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD, który uchwali zmiany w Statucie PZD. Treść uchwalonych zmian została przedstawiona przez Pana Mieczysława Kamińskiego, I Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Pomorskiego. Temat został poddany dyskusję w której omawiano poszczególne zapisy.

Pani Janina Wrzask zreferowała kwestię przygotowań do wdrożenia w zainteresowanych ogrodach programu finansowo-księgowego DGCS PZD System zachęcając do zainteresowania się ofertą opracowaną przez Krajową Radę.

Pani Marianna Hukała-Niemczuk przedstawiła zebranym wstępne wyniki akcji sprawdzania wykonania zaleceń po przeglądowych w ogrodach działowych.

Prezes Czesław Smoczyński zamknął posiedzenia składając wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – relacja – 09.12.2017

1112.2017

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju.

(więcej…)

Informacja z posiedzenia Kolegium     Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego i puckiego

1112.2017

W dniu 07.12.2017 roku w   ROD im. Antoniego  Abrahama w Rumi odbyło się czwarte posiedzenie powołanego Uchwałą nr 221/12/2015 przez Prezydium Pomorskiego Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego i puckiego.

Na wstępie Przewodniczący Kolegium  podziękował Prezesowi ROD im. A. Abrahama Bogdanowi Jastrzębskiemu za przygotowanie miejsca do przeprowadzenia spotkania  Kolegium. Po otwarciu  zebrani Prezesi ROD z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego oraz zaproszeni goście czynnie włączyli się w dyskusję na temat wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania ROD.

Zebrani dyskutowali o problemach na poszczególnych ogrodach i sposobach ich rozwiązywania. Po raz kolejny uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że takie spotkania stwarzają dobrą płaszczyznę do szukania dobrych rozwiązań przydatnych w prowadzeniu ogrodów oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi jak np. samorządy terytorialne. W tym miejscu Kolegium zapoznało się nowelizacją uchwały w sprawie zadań i trybu pracy Kolegium Prezesów z dnia 14 listopada 2017 roku podjętą przez Prezydium Krajowej Rady PZD. Omówiono również projekty zmian do Statutu PZD jakie opracowała Komisja ds. Nowelizacji Statutu PZD. Kolegium zapoznało się również z możliwością nawiązania współpracy przez poszczególne Zarządy ogrodów z Kancelarią Prawną w ramach udzielania pomocy prawnej w ich działalności. Na zakończenie dokonano podsumowania uroczystości jakie odbyły się  w dniu 04.11.2017 roku  dla uczczenia  obchodów 120 lecia PZD zorganizowanych z inicjatywy Prezesów ROD z terenu gminy miasta Wejherowa przy udziale członków Kolegium powiatu wejherowskiego i puckiego, które miały miejsce w parku miejskim im. Aleksandra Majkowskiego, gdzie dokonano symbolicznego posadzenia drzewa z gatunku Cyprys Nutkajski.  Drzewko zostało  zakupione przez Urząd Miasta Wejherowo. W uroczystości brał udział Starosta wejherowski Pani Gabriela Lisius, Prezydent Miasta Wejherowa Pan Krzysztof Hildebrandt, Wiceprezes Pomorskiego ZO PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński, przedstawiciele ROD z terenu Wejherowa, Redy, Rumi oraz zaproszeni goście. Na zakończenie tych obchodów, które miały miejsce w świetlicy ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie wszyscy zgodnie podkreślali w swoich wypowiedziach ważną rolę jaką spełniają Rodzinne Ogrody Działkowe oraz życzyli dalszego ich rozwoju. Ważną rolę spełniło tu Kolegium, które zorganizowało to wydarzenie, a zostało zauważone przez jej uczestników.

Na koniec spotkania uczestnicy Kolegium z okazji zbliżających się  świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018 podzielili się symbolicznym opłatkiem życząc sobie oraz wszystkim  członkom  ROD chwil wypełnionych radością i spokojem. Nie zabrakło również życzeń związanych ze  sprawami zawodowymi oraz prowadzenia działalności w strukturach PZD.

                                                                                                                    Ryszard Bielec

Lista prac na działce w grudniu

0412.2017
  • Jeśli pojawiły się już pierwsze opady śniegu, strzepujemy biały puch z krzewów iglastych. Odmiany kolumnowe warto obwiązać sznurkiem, aby ich pędy się nie odkształciły i nie wyłamywały. Usuwamy śnieg ze szklarni i tuneli foliowych; jego nadmiar może uszkodzić konstrukcje.

  • Wrażliwe gatunki roślin okrywamy chochołami ze słomy, agrowłókniną lub wykonując kopczyki z ziemi. Uzupełniamy ściółkę na rabatach z bylinami wrażliwymi na mróz.
  • Pamiętajmy, by nie udeptywać trawnika pokrytego warstwą śniegu, gdyż możemy doprowadzić do powstania skorupy z lodu.

(więcej…)

Ogród to nie osiedle. Olsztyn udowadnia, że ustawa o ROD nie może być łamana bezkarnie.

0112.2017

Historia działkowców z ROD Oaza w Olsztynie pokazuje jasno, że nikt nie jest ponad prawem. Działkowcy, którzy myśleli, że odłączenie się od PZD sprawi, że będą mogli uwłaszczyć się i zalegalizować dziesiątki ponadnormatywnych budynków, które wyglądają jak domy jednorodzinne i nie przypominają w niczym altan, dziś odbijają się o ścianę. Olsztyńscy radni nie mają bowiem wątpliwości, iż nielegalne osiedle, jakie wyrosło bezprawnie przy ul. Przepiórczej nad Jeziorem Żbik w olsztyńskim Gutkowie, nie może być pozostawione w obecnym kształcie. To oznacza, że bezprawnie postawione w tym miejscu domy trafią pod młotek.

Sprawa działkowców z Olsztyna znana jest w środowisku działkowym doskonale za sprawą Romana Michalaka, który przez lata dążył usilnie do uwłaszczenia się na przydzielonej mu działce w ROD Oaza w Gutkowie, na której wybudował zwykły dom mieszkalny, w którym zamieszkał na stałe. Przez lata walczył on zaciekle i bez żadnych moralnych zahamowań z PZD, szkalując dobre imię organizacji, która zmuszona była podjąć kroki prawne przeciwko działaniom pana Michalaka, które w rzeczywistości znacznie wykroczyły poza prawo. O sprawie można przeczytać więcej tutaj (http://pzd.pl/artykuly/6529/188/O-co-naprawde-walczy-stowarzyszenie-SIDOD-z-Olsztyna.html).

Niestety atrakcyjne położenie ogrodu nad jeziorem, a przy tym dobry dostęp do mediów sprawił, że pojawiło się wielu naśladowców niemających szacunku do obowiązującego prawa. W efekcie ogród liczący ok. 330 działek zamienił się w osiedle całorocznych domów jednorodzinnych.

Działkowcy z ROD Oaza byli tak przekonani do swoich racji, że po wejściu w życie ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku czym prędzej opuścili szeregi PZD, by na własną rękę dążyć do legalizacji samowoli budowlanej. Liczyli, że choć w ustawie nie przewidziano możliwości uwłaszczenia ogrodów, to kwestia ta nastąpi prędzej czy później. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że to, co wielokrotnie słyszeli z ust działaczy PZD, usłyszeli także od przedstawicieli władz Olsztyna, na  którego terenie znajduje się ogród. Urzędnicy potwierdzili, że wybudowanie domów nastąpiło wbrew przepisom i nie może być mowy o legalizacji tych samowoli. Interweniował Nadzór Budowlany, który policzył, że około 1/5 domów nie spełnia ustawowych zapisów, które zezwalają na budowę 35-metrowej altany, a nie kilkudziesięciometrowych dacz.

Właściciele samowoli budowlanych szukali szansy na zalegalizowanie swoich nieruchomości, gdy urzędnicy olsztyńscy zaczęli pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Wystąpili do ratusza z wnioskiem, by w przygotowywanym dokumencie zamiast zapisu o działkach ogrodniczych na terenie ROD Oaza, znalazło się stwierdzenie o działkach rekreacyjnych. Taki zapis otworzyłby drogę do legalizacji ponadnormatywów i przekształcenia je w domki letniskowe. Władze Olsztyna odmówiły działkowcom. – Po pierwsze stojące tam altany nie odpowiadają warunkom technicznym dla domów mieszkalnych. Muszą mieć nie tylko określoną powierzchnię, ale także odpowiednią odległość między sobą czy dostęp do drogi publicznej o odpowiednich parametrach. Gdyby altany stały się legalnymi domami, obowiązek wybudowania takiej drogi od razu spadłby na miasto, podobnie jak zapewnienie nieruchomościom odpowiednich sieci podziemnych – stwierdził Prezydent Piotr Grzymowicz, jego wypowiedź przytacza Gazeta Wyborcza Olsztyn.  - Działkowcy byli świadomi, gdy stawiali budynki niezgodne wielkością z przepisami. Teraz zabiegają, by w planie usankcjonować ich nieruchomości. Jako budowlaniec z wykształcenia, nie mogę się na to zgodzić – przyznaje z kolei na łamach gazety Marian Zdunek, radny z komisji gospodarki komunalnej rady miasta.

Postulaty działkowców zostały jednomyślnie przez władze miasta odrzucone. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym znajduje się problematyczny ogród jest już gotowy. Rada Miasta Olsztyna przyjęła w tej sprawie uchwałę podczas ostatniego posiedzenia w dniu 29 listopada 2017 r. Władze miasta potwierdziły, że przeznaczeniem tego terenu są ogrody działkowe, a zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu muszą być realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych” (uchwała nr roboczy 808/17). To zaś oznacza, że widmo rozbiórek budowanych bez jakiejkolwiek kontroli przez lata altan jest coraz bliższe i coraz bardziej prawdopodobne.

To pokazuje, że niezależnie od przynależności do PZD, nie ma i nie będzie przyzwolenia na łamanie prawa przez działkowców. Miasta prowadza w tej sprawie politykę zbieżną ze Związkiem i nie stosują odstępstw. Prawo jest jedne dla wszystkich. Im szybciej zrozumieją to ci, którzy w ogrodach działkowych upatrują możliwość realizacji partykularnych interesów, tym takich sytuacji będzie mniej. Ogrody działkowe to nie miejsce realizacji celów mieszkaniowych. Z opinii, jakie pojawiły się na portalu Gazety Wyborczej pod artykułem na ten temat, możemy przeczytać, że opinia społeczna w pełni zgadza się z postępowaniem władz miasta w tej sprawie. „Brawo, w końcu walka z bezprawiem w Olsztynie!” – pisze jeden z internautów. „Pan Marian Zdunek jest jednym z najlepszych radnych miasta i w tym przypadku także ma rację” – pisze inny czytelnik. To jedynie potwierdza, że także społeczeństwo nie godzi się na przeobrażanie ogrodów w osiedla mieszkaniowe.

Ogrody to zielone płuca miast, ich rola i zadania, od lat ściśle określone są w prawie i ustawach. Z pewnością ogród nie jest miejscem, w którym pojedynczy działkowiec może robić co tylko chce. Warto zauważyć, że  pojedyncze stowarzyszenia, które tak bardzo walczą z PZD powstały często właśnie z inicjatywy ludzi, którzy nie chcieli przestrzegać tych zasad i które są przekonane, że mogą bezkarnie łamać obowiązujące działkowców przepisy dla własnych korzyści. Temida nie rychliwa, ale sprawiedliwa.

AH

Źródło

Narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych

0112.2017

Działalność szkoleniowa i oświatowa Okręgowych Zarządów PZD, współpraca z instruktorami Społecznej Służby Instruktorskiej oraz poradnictwo ogrodnicze to główne tematy, które omawiano podczas dwudniowej narady etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, która odbyła się w dniach 27-28 listopada w Warszawie.

         Naradę otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wskazał, jaki jest cel narady: wypracowanie w postaci dokumentu zakresu działania Okręgowego Zarządu w dziedzinie oświaty, zagospodarowania, modernizacji ROD i działek, czyli zadań, które należą do etatowego instruktora.– Po wystąpieniach i dyskusji przedstawimy ramowy projekt obowiązków instruktora, będzie mowa o Społecznej Służbie Instruktorskiej. Chcemy też podyskutować na temat nowelizacji uchwały w sprawie społecznej służby instruktorskiej – mówił Prezes PZD.

(więcej…)

Podsumowanie projektu „Przyroda w mieście” 2017

0112.2017

IMG 7137 noweW dniu 24 listopada 2017 roku odbyło się oficjalne podsumowanie projektu "Przyroda w mieście" realizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku we współpracy z Polskim Związkiem Działkowców - Okręgowym Zarządem w Gdańsku.

Spotkanie to odbyło się w siedzibie PZD. Wśród zaproszonych gości byli zarówno przedstawiciele Zarządu PZD oraz Zarządu LOP. Jedną z części zrealizowanego projektu był konkurs plastyczno-fotograficzny "Przyroda w mieście", dlatego wśród gości znaleźli się również laureaci konkursu wraz ze swoimi opiekunami.

Cała uroczystość rozpoczęła się od krótkiej prezentacji obrazującej wszystkie działania realizowane podczas całego projektu. Obszerne materiały zdjęciowe świadczyły o dużym zainteresowaniu młodych ludzi przyrodą otaczającą miejsca naszego zamieszkania. W okresie wiosennym w ramach projektu przeprowadzony został cykl zajęć edukacyjnych w szkołach. Uczniowie chętnie brali czynny udział w takich zajęciach. Drugim równie ciekawym elementem zarówno dla młodzieży jak i dorosłych była praktyczna nauka budowy domków dla jeży i owadów. Uczniowie wykonywali domki z gliny lub butelek wypełnionych łodygami trzciny. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedstawiciele LOP mogli również zakupić takie domki, które następnie wraz z domkami przygotowanymi przez uczniów uroczyście przekazali do Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Okręgu w Gdańsku, które z kolei zostały powierzone właścicielom ogródków działkowych, gdzie umieszczone w ogrodach mogą pełnić funkcje - mieszkania dla zwierząt.

Po krótkiej prezentacji nadszedł czas na główny punkt programu całego spotkania, czyli oficjalne wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu plastyczno-fotograficznego "Przyroda w mieście". Gratulacje młodym uczestnikom konkursu składali Wiceprezes PZD Pan Stanisław Kasperek oraz Przedstawiciele Zarządu LOP Pani Elżbieta Szyler i Pani Wiktoria Rocławska. Nie obyło się bez gromkich oklasków i aplauzów.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem laureatów na tle galerii nagrodzonych prac, którą każdy może podziwiać w siedzibie PZD - Zarządu Okręgu w Gdańsku.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz opiekunom prac. Dziękujemy za tak liczny udział w różnych przedsięwzięciach projektu "Przyroda w mieście" oraz życzymy dalszych sukcesów.

Więcej

ROD Rębiechowo w Gdańsku ogłasza konkurs ofert

2711.2017

Związek skierował list do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej

2711.2017

W dniu 20 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości został opublikowany projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Celem w/w projektu  ustawy jest kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej gruntów przejętych po 1944 r. na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego na podstawie przepisów nacjonalizacyjnych, do których obecnie zgłaszane są przez dawnych właścicieli lub ich spadkobierców roszczenia o ich zwrot. Głównym założeniem projektu ustawy jest wyłączenie możliwości ubiegania się o zwrot gruntów „w naturze” w zamian za prawo do uzyskania rekompensaty pieniężnej.

W związku z w/w projektem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej i ogromnym problemem roszczeń do gruntów ROD, w tym związanych z reprywatyzacją, w tej sprawie wypowie się najbliższy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD (9 grudnia b.r.) oraz Krajowa Rada PZD (15 grudnia b.r.). PZD dokona również opracowania szczegółowego raportu dotyczącego roszczeń do gruntów ROD, którego celem będzie ocena sytuacji roszczeniowej i przyjęcie wniosków do dalszych działań w sprawach roszczeniowych, w tym w ramach uczestniczenia w pracach legislacyjnych Sejmu RP dotyczących w/w projektu. Raport będzie obejmował m.in genezę roszczeń, ich stan z podziałem na poszczególne regiony Polski, rodzaje roszczeń, źródła ich powstania, skutki (zwłaszcza finansowe) oraz dotychczasowe działania PZD podejmowane w sprawach roszczeniowych, a także perspektywy i wnioski. Na podstawie m.in. raportu zostaną przygotowane szczegółowe propozycje i uwagi do projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

SKM_554e17111509110.pdf

Źródło

10