Wiosna w ogrodzie – ROD im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

2303.2017

Od dwóch dni mamy kalendarzową wiosnę , ale na ogrody zawitała chyba  wcześniej. Wiele wiosennych kwiatów zdążyło już pięknie rozkwitnąć. Szukanie wiosny na ogrodach działkowych to sama przyjemność .Niektórzy działkowicze wraz z ciepłymi promieniami słonecznymi już przystępują do pierwszych prac. Pan Charytaniuk Czesław wraz z małżonką wykonują pierwsze prace porządkowe jak grabienie trawnika – co wiosną jest bardzo ważną czynnością.

Pan Roman Tarnowski grabi nie tylko swój trawnik ,ale zgodnie z regulaminem dba o aleję wzdłuż działki. Zadarnione alejki  nie tylko ładnie wyglądają , ale rosnąca trawa to więcej tlenu, mniej dwutlenku węgla, latem się nie kurzy , większa wilgotność powietrza itd. - czyli są same korzyści. Zarządy ROD powinni dążyć do tego , aby w ogrodach było jak najwięcej alejek zadarnionych.

A oto ,,kwitnący’ ’rezultat poszukiwań wiosny w ROD Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku:

Cimiernik biały w Anglii zwany ,,różą bożonarodzeniową”, ponieważ jest pędzony właśnie na okres Bożego Narodzenia tak jak u nas gwiazda betlejemska (poinsecja)

Irysy to cała gama gatunków i odmian - ten na zdjęciu to najwcześniej kwitnący irys żyłkowany

Rannik jak sama nazwa wskazuje kwitnie bardzo wczesną wiosną- jego żółte kwiaty są jak małe słoneczka

Wawrzynek wilcze łyko swoją nazwą nie bardzo budzi zaufanie, ale jego kwiaty na bezlistnych pędach wyglądają prześlicznie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to roślina trująca.

No i najpopularniejsze o tej porze krokusy które można znaleźć prawie na wszystkich działkach tak samo jak najwcześniej kwitnące wiosną przebiśniegi

Śnieżyca wiosenna czaruje swoimi dzwoneczkami z zieloną plamką

Zimowity kojarzą się późnym latem lub wczesną jesienią -a tu proszę zimowit zwany wiosennym swoim ciekawym kolorem zwraca naszą uwagę

M.H.N.

List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RP

2203.2017

Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD wystosowało List otwarty, w którym odniosło się do nieprawdziwych stwierdzeń prezesa Kurskiego. Związek dąży jedynie do sprostowania nieprawdy i wyjaśnienia kłamstw, które pojawiły się na antenie TVP i które dotąd nie zostały sprostowane. List otwarty to także sprzeciw wobec prymitywnej propagandy i naruszenia dobrego imienia organizacji, w szeregach której znajduje się ponad 1,1 mln członków.

Z listem Prezesa TVP Jacka Kurskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich można zapoznać się TUTAJ   Załącznik do pobrania:   List otwarty Prezydium KR PZD ws_TVP   Źródło

List Prezydium KR PZD do Adam Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

2203.2017

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za słuszne odnieść się do niesprawiedliwych osądów i fałszywych oskarżeń, jakie zostały sformułowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego. Rzecznik posługując się tendencyjnymi interpretacjami, a nawet nieprawdziwymi zarzutami ponownie kwestionuje regulacje prawne zawarte w ustawie o ROD. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wystąpieniem Prezydium KR PZD do Adama Lipińskiego.

Załącznik do pobrania List Prezydium KR do Adama Lipińskiego Źródło

List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich

2203.2017

Kolejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. Dr Adam Bodnar swoim działaniem pokazuje, że działkowcy są jego „oczkiem w głowie”, choć oczywiście chodzi tu o wąskie grono tych, którzy decydują się na wyłączenie z PZD, bo ci wciąż pozostający w strukturach PZD są raczej „solą w jego oku”. Prowadzenie negatywnej kampanii przeciwko Związkowi nie może jednak pozostać niezauważone przez struktury PZD, dlatego list w tej sprawie wystosowało do Rzecznika Prezydium Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego wystąpienia.

Załącznik do pobrania

Prezydium KR list do RPO

Źródło

Odpowiedź Prezydium KR PZD na interpelację 9138 posłanki Joanny Muchy

2203.2017

Posłanka Joanna Mucha w interpelacji nr 9138 skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zaatakowała środowisko działkowe oraz PZD.  Prezentując całkowitą ignorancję i nieznajomość zagadnień związanych z ogrodnictwem działkowym, posłanka Platformy Obywatelskiej zarzuciła Związkowi, iż zabrania działkowcom korzystania z pomocy prawnej, co jest zwykłym kłamstwem. PZD od kilku lat udziela telefonicznych porad prawnych wszystkim działkowcom bez ograniczeń, a także odpowiada na liczne zapytania listowne i mailowe. Ponadto PZD wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom działkowców uruchomił we wszystkich OZ dodatkowe wsparcie prawne poprzez stałe dyżury telefoniczne. Działania te są o wiele bardziej bogate, o czym można przeczytać w informacjach na naszej stronie, a także w liście Prezydium KR PZD.

Posłanka Mucha zamiast rzetelnej wiedzy i dowodów, ograniczyła się się jedynie do populistycznych twierdzeń. Jednak co bardziej znamienne, stanęła po stronie osób łamiących prawo, które zamieszkują ROD i roszczą sobie prawo do legalizacji samowoli budowlanych i nadużyć prawnych, a nie po stronie działkowców żyjących w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem. W swojej interpelacji wskazała, jakby działkowcy informowali ją i prosili o interwencje i rozwiązanie kwestii tzw. altan ponadnormatywnych. Posłanka Mucha całkowicie pominęła kwestie prawne, które w sposób precyzyjny i nie pozostawiający złudzeń regulują sprawy mieszkania w ROD, zabraniając go całkowicie ze względu na charakter wypoczynkowy ogrodów. Odstąpienie od tych zasad byłoby de facto początkiem końca ogrodnictwa działkowego, bowiem dziś piękne i coraz bardziej nowoczesne ogrody zamieniłyby się w slumsy, z prawdziwie „ruskimi budami”, jak nazywał działkowe domki partyjny kolega Stefan Niesiołowski. Posłanka Mucha poprosiła Ministra Infrastruktury i Budownictwa o odpowiedź na pytania: czy ministerstwo planuje kontrolę w PZD, czy zamierza uregulować sprawę altan ponadnormatywnych oraz jak ocenia uchwały związkowe o zakazie pomocy prawnej dla działkowców (uchwały takie  nie istnieją, więc trudno byłoby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, które już z zasady jest nieprawdziwe).

Wszystkie te niesłuszne i wydumane stwierdzenia nie mogły pozostać bez odpowiedzi. Dlatego Prezydium KR PZD przygotowało w tej sprawie List Otwarty. Zachęcamy do zapoznania się z nim TUTAJ.

Ponadto Minister Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na tę interpelację wskazał, iż nie jest organem nadzoru nad PZD. Zwrócił też uwagę, iż altany działkowe i kwestia ich wymiarów pozostają w gestii organów nadzoru budowlanego, a ich dokładna wielkość określona została szczegółowo w ustawie o ROD i w prawie budowlanym. Przypomniał także posłance PO, iż rodzinne ogrody działkowe nie służą celom mieszkaniowym, a wyłącznie rekreacyjno-wypoczynkowym. Dlatego nie może być mowy o legalizacji altan ponadnormatywnych i ich rozbudowywaniu bez nadzoru budowlanego i poza przepisami prawa. Tolerowanie przypadków łamania prawa doprowadziłoby -zdaniem ministra Kazimierza Smolińskiego - do wypaczenia celów, do jakich służą ogrody od 120 lat. Minister uznał, iż o takiej praktyce nie może być mowy, gdyż przyczyniłaby się ona do zanikania dotychczasowej tradycji ogrodnictwa działkowego.

Załącznik plikowy do pobrania

Interpelacja odpowiedz

Źródło

List Prezydium Krajowe Rady PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

2203.2017

W związku z licznymi atakami ze strony różnych środowisk politycznych, których celem pozostaje oczernienie działalności PZD i zmiana ustawy o ROD, Prezydium KR PZD zwróciło się z wyjaśnieniami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Formułowane względem Związku i ustawy zarzuty są bowiem całkowicie irracjonalne i opierają się na fałszywych informacjach oraz błędnie wysnutych tezach. Sztucznie kreowanie problemów służy wyłącznie podważeniu przepisów ustawy, która jest ogromnym sukcesem środowiska działkowego i doskonale służy tej społeczności od ponad 3 lat. Wciąż jednak istnieje grono niezadowolonych, którym ustawa uniemożliwiła realizację własnych, partykularnych interesów. Związek ma nadzieję, że wyjaśnienie tych spraw, pozwoli panu ministrowi lepiej zrozumieć te wystąpienia, a dzięki jego wsparciu uszanowane zostaną interesy działkowców.

Załącznik do pobrania:

minister_infrastruktury_22_03.PDF

Źródło

Spotkanie Przewodniczących Kolegiów Prezesów z Policją

2103.2017

W poniedziałek 20 marca 2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie Przewodniczących Kolegiów Prezesów z przedstawicielami Komedy Wojewódzkiej Policji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Okręgowy Zarząd z inicjatywy Komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Wydziału Prewencji w spotkaniu uczestniczył nadkomisarz Arkadiusz Socha oraz młodszy aspirant Beata Kurek.

W ramach prezentacji, funkcjonariusze przybliżyli sytuację ogrodów działkowych, jak wynika z Policyjnych statystyk. Opowiedziano o szeregu działań, spotkań, prelekcji i pracy terenowej, mającej na celu poprawę stanu bezpieczeństwa również w ogrodach działkowych na terenie województwa pomorskiego.

W związku z tym, że najczęściej zdarzającymi się rodzajami przestępstw na terenach ogrodów są kradzieże, włamania i wandalizm, funkcjonariusze udzielili zebrany kilku porad, jak uchronić się przed tego rodzaju problemami.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • Nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w altanie na zimę.
  • Oznaczenie swoich rzeczy w sposób trwały, umożliwiający identyfikacje, ewentualnie posiadanie fotografii lub spisanie numerów fabrycznych sprzętów.
  • Prawidłowe zabezpieczenie altany.

Ponadto zwrócono uwagę, iż sami działkowcy mogę wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na terenie ogrodu działkowego. Znaczący wpływ na to ma takie „projektowanie” przestrzeni na działce i w ogrodzie jako całości, aby nie tworzyć miejsce niewidocznych, w których ukryć się mogą potencjalni złodzieje. Najbezpieczniejszy ogród działkowy to taki, w którym już z daleka widać, że coś się dzieje, w którym podejrzane osoby nie mogą się schować.

Funkcjonariusze zaapelowali do zebranych również o zgłaszanie wszystkich przypadków zaobserwowanych przestępstw. Pozwoli to Policji na dostosowanie swoich działań i skupienie ich tam, gdzie zgłaszanych problemów jest najwięcej.

Przedstawiono dwa narzędzia, które mogą pomóc w kontakcie z Policją. W pierwszej kolejności aplikacja mobilna „Moja Komenda”, zrealizowana z ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, która pozwala na szybkie wyszukiwanie kontaktów do najbliższej jednostki Policji.

Drugim narzędziem jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” dostępna na stronie internetowej policja.pl. „Mapa” daje możliwość umieszczania informacji na temat pojawiających się sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Zgłoszenia umieszczane w ten sposób podlegają weryfikacji przez funkcjonariuszy Policji i na tej podstawie ukazują się znaczniki informujące o konkretnych kategoriach zagrożeń.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w ramach której Przewodniczący Kolegiów wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z poszczególnymi Miejskimi lub Powiatowymi Komendami Policji.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Planu Pracy Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku przyjętego na 2017 r.

M.K.

Szkolenie kandydatów na Instruktorów SSI – pokaz praktyczny

1503.2017

11.03.2017 odbyły się ostatnie zajęcia dla kandydatów na instruktora ogrodniczego Społecznej Służby Instruktorskiej. Były to zajęcia praktyczne dotyczące cięcia ,prześwietlania i formowania koron drzew i krzewów owocowych.

Gościnny ogród im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku udostępniając działki, umożliwił kandydatom skonfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach z praktyką. Prowadzący zajęcia pan Mariusz Anioła z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wykonując ciecie na różnych gatunkach drzew i krzewów owocowych bardzo dokładnie pokazał jak prześwietlać i ciąć drzewa owocowe.Uczestnicy na bieżąco zadawali mnóstwo pytań na które pan Mariusz szczegółowo odpowiadał.

Po pokazie przy rozpalonym kominku w Domu Działkowca uczestnicy zostali poczęstowani gorącą herbata i kawą oraz ciastem.

Mamy nadzieję iż świeżo upieczeni instruktorzy swoją wiedze i umiejętności wykorzystają na swoich ogrodach, tym bardziej że właśnie teraz jest to czas na przeprowadzanie cięcia drzew. Pozostało jeszcze wręczenie legitymacji instruktora ogrodniczego SSI, które odbędzie się po zatwierdzeniu przez Prezydium Pomorskiego Okręgowego Zarządu w Gdańsku.

Prześwietlanie krzewów porzeczki

Cięcie jabłoni

Cięcie czereśni

Korona jabłoni w formie szpalerowej

M.H.N.

Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie

1403.2017

Walne Zebranie w ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie

1303.2017

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. gen. Wł. Sikorskiego w Kwidzynie w dniu 4 marca br. odbyło się Walne Zebranie (sprawozdawcza konferencja) Delegatów członków PZD w ROD.

W konferencji na 74 delegatów uczestniczyło 51, którzy zostali wybrani na zebraniach kół w 2015 roku, a zgodnie ze Statutem PZD zachowują swoją kandydaturę na lata kadencji. W zebraniu uczestniczył  przedstawiciel Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Tadeusz Konicki, który jako organ nadrzędny nad ROD, czuwał nad zgodnym ze Statutem PZD przebiegiem konferencji. Były również na zaproszenie kwidzyńskie media.

Zebranie otworzył prezes zarządu ROD Jarosław Parus. Na przewodniczącego zebrania wybrano Bolesława Telegę. Wybrano dwie komisję: komisję mandatową, której przewodniczącym został Witold Radomski i komisję uchwał i wniosków, której przewodniczącym został Edward Cybulski. Konferencja zatwierdziła sprawozdania merytoryczne i finansowe zarządu za 2016 rok, przyjęła plan pracy merytoryczny i finansowy na 2017 rok. Konferencja uchwaliła również wysokość poszczególnych opłat ogrodowych w ROD na 2017 rok:

opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności wydatki na utrzymanie porządku i czystości, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, zarządzanie ROD, w wysokości 47 gr. od 1 m2 powierzchni swojej działki.

opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie strat w przesyłach wody wewnątrz ogrodu w wysokości 50 gr. od działki.

opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat w przesyłach energii wewnątrz ogrodu w wysokości 10 zł. od działki.

opłatę ogrodową tzw. partycypację działkowca w zadaniu inwestycyjnym i remontowym

20 zł. od działki.

Termin opłacania opłat ogrodowych ustalono do 30 czerwca br.

Średnia roczna opłata za użytkowanie działki o powierzchni np. 350 m2 wynosi 195 zł.

Dodatkowo działkowiec ponosi koszt za zużytą wodę i prąd na swojej działce, a w dwóch sektorach za wywóz nieczystości stałych.

Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, a że większość spraw została przez zarząd omówiona szczegółowo na zebraniach kół w dniu 18 lutego br. na konferencji nie podjęto żadnej dyskusji.

Warto wspomnieć, że ogrody utrzymują się z własnych opłat ogrodowych, wspomagane dotacjami na inwestycje i remonty z funduszy Okręgowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Ale po wejściu w życie nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, mogą sięgać też po fundusze UE i powinny być wspierane z budżetów lokalnych.

ROD im. gen. Sikorskiego jest największym ogrodem w naszym mieście. Udokumentowana data jego założenia to 1946 rok. Gospodaruje na 24 ha, posiada 616 działek i 659 członków. W ubiegłym roku ogród obchodził okrągły jubileusz 70 rocznicę założenia, której uroczyste obchody odbyły się w sierpniu w ubiegłym roku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz sponsorzy. Z okazji jubileuszu ogród otrzymał okolicznościowe puchary, statuetki i wiele pisemnych życzeń.

Ogrody są dziedziną życia społecznego, przyczyniają się do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków do aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody. Dlatego powinny być stałym elementem infrastruktury gmin i być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra społeczności lokalnej obecnej i przyszłych pokoleń.

Jarosław Parus

10

Biuletyn

[downloads category=biuletyn per_page=10 order=ASC loop_start=
    ]