Poradnik „Ochrona roślin” niezbędny w każdym ROD!

1901.2017

Z satysfakcją informujemy, że na rynek wydawniczy nakładem wydawnictwa „działkowiec” trafiła niezwykle wartościowa dla całego środowiska ogrodniczego książka, która zawiera pełną i rzetelną, a przy tym bardzo przystępną wiedzę dotyczącą ochrony roślin pt.”Ochrona roślin”.

Jej autorką jest pracownik naukowy SGGW dr inż. Hanna Legutowska, która specjalizuje się w tematyce ekologicznej  ochrony roślin i od wielu już lat współpracuje z wydawnictwem „działkowiec” oraz z Polskim Związkiem Działkowców przygotowując specjalistyczne opracowania, broszury, plakaty, książki, a także wykłady dla działkowców i ogrodników.

To najlepsza na rynku kompleksowa książka na temat ochrony roślin na działkach i w przydomowych ogrodach. Publikacja ta zawiera najaktualniejsze zalecenia dotyczące profilaktyki oraz zwalczania chorób i szkodników roślin, proponując zarówno metody chemiczne, jak i biologiczne oraz ekologiczne.

Dzięki tej pozycji dowiesz się, jak skutecznie i bezpiecznie zapobiegać i zwalczać szkodniki i choroby. Autorka szczegółowo wskazuje bowiem preparaty roślinne przydatne w ochronie roślin. Szczególną uwagę zwraca także na skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Książka jest bogato ilustrowana, zaś zawarte w niej informacje są napisane w sposób przejrzysty, z praktycznym podejściem do tematu, popartym wieloletnim doświadczeniem autorki. Recenzentami tej pozycji są europejskiej i światowej klasy specjaliści, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się tematyką z zakresu ochrony roślin. Są to wieloletni współpracownicy redakcji „działkowiec” i członkowie kolegium redakcyjnego prof. Kazimierz Wiech i dr Zbigniew Gruca oraz znany specjalista ochrony roślin prof. Gabriel Łabanowski.

W najbliższym czasie książka trafi bezpośrednio do okręgów z przeznaczeniem na wyposażenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, aktywu przeprowadzającego szkolenia dla działkowców, komisji rewizyjnych, dla okręgów, a przede wszystkim do uniwersyteckich i ogrodowych bibliotek, by z wiedzy tej mogli korzystać wszyscy działkowcy oraz inni zainteresowani tą tematyką pasjonaci i hobbyści.

Zainteresowani zakupem książki, mogą ją zamówić za pośrednictwem wydawnictwa „działkowiec” lub poprze stronę internetową dzialkowiecsklep.pl, ale można także zamawiać telefonicznie 22 101 34 34, lub mailowo:  sklep@dzialkowiec.com.pl . Zachęcamy do zakupu!

 

AH

Źródło

Sprawozdanie z działalności Kolegium Prezesów ROD PZD w Kwidzynie za 2016 rok.

1801.2017

Działające w Kwidzynie Kolegium Prezesów ROD w 2016 roku odbyło 3 spotkania, na których obecni byli wszyscy członkowie.

Omawiane tematy i problemy na spotkaniach to między innymi walne zebrania w rod w 2016 r., działalność PZD na szczeblu OZP i KR, przepisy związkowe i ich przestrzeganie, powszechny przegląd zagospodarowania rod, inwestycje, bezpieczeństwo w rod i wiele innych tematów związanych z działalnością ogrodów, 35-lecie PZD, wystąpienia w sejmie RP niektórych posłów przeciw PZD i ustawie, negowanie niektórych zapisów ustawy z 2013 r. przez RPO, artykuły prasowe i audycje w TV szkalujące wizerunek PZD i ogrodów oraz działania przeciwstawne podjęte przez KR.

Ważnym działaniem, które podjęło kolegium prezesów były starania związane z podpisaniem porozumienia o wzajemnej współpracy po miedzy Kolegium kwidzyńskich ROD a samorządem lokalnym.

Porozumienie zostało podpisane w dniu 3 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie. Ze strony Kolegium Prezesów porozumienie podpisali:  przewodniczący kolegium Jarosław Parus i sekretarz kolegium Zbigniew Tomczyk, za samorząd podpisał Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.

 

Przewodniczący Kolegium

Jarosław Parus

Biuletyn Informacyjny 09/2016

1301.2017

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in. o uratowanym przez PZD ogrodzie "Bogatka" w Bogatce, o ostatecznym rozstrzygnięciu toczącej się przez wiele lat sprawy związanej z ROD przy Al. Waszyngtona, a także  poznasz wytyczne finansowe dla ROD oraz stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. meldowania w ROD. W związku z atakami medialnymi na PZD opublikowaliśmy także bardzo ważny Apel skierowany do wszystkich działkowców i zarządów ROD. Zachęcamy do czytania.

Wersja elektroniczna: Biuletyn PZD 09/2016

Komunikat KR PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

1301.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

 

Krajowa Rada PZD

List ROD im. Grudzińskiego w Gdyni do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej

1201.2017

Szanowny Pan

Adam Michnik

Redaktor Naczelny

Gazety Wyborczej

Szanowny Panie!

Społeczność działkowa wraz z wypełniającymi społecznie swoje obowiązki, członkami statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec tendencyjnych i kłamliwych treści zawartych w artykule Marcina Wójcika „Ruch oporu na działkach” opublikowanego w listopadzie 2016 roku.

Artykuł ten nie ma nic wspólnego z rzeczywistością funkcjonującą w Rodzinnych Ogrodach Działkowych!

Każdy z nas doskonale wie, że:

- aby pisać na temat działkowców trzeba sięgać do wiedzy zawartej w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w Statucie PZD,

- każdy artykuł powinien być autoryzowany przez obie strony, wtedy będzie można mówić o rzetelności piszącego.

Wielka szkoda, że takiej wiedzy nie posiada autor artykułu, który swoją pisaniną powoduje spadek czytających Waszą gazetę i który zdaje się ma chyba swoistą obsesję w stosunku do ogrodów działkowych i ich władz.

Powinno się podziwiać osoby decydujące się na pracę społeczną dla dobra rodziny działkowej a nie je dyskredytować w oczach opinii publicznej!

Przez wiele lat, działkowcy wypracowali normy i zasady, które powinni wszyscy przestrzegać, aby nie powstawały spory i nieporozumienia. Zawsze jednak znajdzie się ktoś lub grupa ludzi, która wbrew przyjętym przez ogół działkowców ustaleniom chce funkcjonować po swojemu, a demokratycznie przyjęte ustalenia traktuje, jako zamach na swoje prawa. Na takich ludzi jakoś zawsze trafia właśnie Pan Wójcik autor artykułu „Ruch oporu na działkach”, w którym za przysłowiowy grosz brak jest profesjonalizmu, za to są insynuacje, pomówienia i fałszywe informacje!

Zadziwiający jest brak pokory, skoro autor artykułu, którego trudno określić mianem dziennikarza, decyduje się na porównywanie wyłączenia się kilkudziesięciu ogrodów działkowych w skali kraju ze struktur PZD do ruchu oporu!

Wypowiedzi jego informatorów wprost porażają niewiedzą i całe szczęście, że osoby o tak nikłym zasobie wiedzy i doświadczenia nie zostały dopuszczone przez członków PZD do pełnienia trudnych i odpowiedzialnych funkcji społecznych w ich ogrodach!

Zapewniamy, że działkowcy wiedzą, że tylko zasada „razem silni” pozwala na utrzymanie dotychczasowego status quo Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w największej społecznej, pozarządowej organizacji Polskim Związku Działkowców!

Niniejszy list drogą elektroniczną przekazujemy również do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego.

Z działkowym pozdrowieniem

Prezes ROD Józef Matwies

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski

Zbiór przepisów Związkowych dla wszystkich Zarządów ROD i OZ PZD

1201.2017

Informujemy, że Krajowa Rada PZD wydała oczekiwaną przez zarządy ROD, komisje statutowe i okręgowe zarządy publikację pt. „Zbiór przepisów Związkowych”, które są swego rodzaju kompendium wiedzy na temat funkcjonowania i prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

W broszurze tej zostały zamieszczone najważniejsze stanowiska i uchwały, które dotyczą najważniejszych spraw związanych z ogrodami i działkami. Wśród nich są sprawy zagospodarowania ROD i działek i ich zgodnością z prawem; związane z likwidacją ROD, gruntami, ich regulacją stanu prawnego, istnieniem ROD w planach zagospodarowania przestrzennego i coraz częściej pojawiającymi się roszczeniami. Ponadto w zbiorze tym zawarto także uchwały finansowe i dotyczące funduszy PZD wskazujące, jak z nich korzystać i określające zasady ich przyznawania oraz ubiegania się o nie, dotyczące spraw najważniejszych dla ROD, a wiec podejmowania decyzji o inwestycjach i remontach, a także jak korzystać z pomocy finansowej dla ROD ze środków zewnętrznych. Ponadto uwzględniono niezwykle ważne dokumenty związane z interpretacją statutu PZD i Regulaminu ROD. Poprzez podjęte uchwały zostało wyjaśnionych i zinterpretowanych wiele zagadnień, które wymagały doprecyzowania i które są istotne dla działania rodzinnych ogrodów działkowych. Obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku nowy Regulamin ROD, ale także Statut PZD wprowadziły wiele nowych rozwiązań, które mają pomóc usprawniać funkcjonowanie ogrodów, stąd też PZD w ciągu minionego roku wykonał ogromną pracę, by wszystkie obowiązujące przepisy prawne wyjaśnić, zinterpretować i dostosować do ogrodowej rzeczywistości, co ułatwi strukturom Związku i Zarządom ROD oraz komisjom statutowym ich wdrażanie w życie. Nowa publikacja z pewnością pomoże w jeszcze lepszym zarządzaniu i rozwijaniu ROD.

W broszurze uwzględniono także uchwały dotyczące priorytetowych w działalności programów PZD związanych z rozwojem i modernizacją ROD oraz ich otwieraniem na potrzeby miast i społeczeństwa. Uwzględniono także uchwały dotyczące istnienia PZD, symboliki Związku i jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 „Zbiór przepisów Związkowych” został już wysłany do wszystkich okręgowych zarządów PZD oraz wszystkich ROD należących do PZD. Zbiór przepisów związkowych będzie bardzo pomocny w codziennej pracy struktur ogrodowych, a także w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej praw działkowców, funkcjonowania ogrodów i Związku oraz prawa powszechnie obowiązującego, które ma zastosowanie w ogrodach.  Będą mogli z tego skorzystać wszyscy zainteresowani działkowcy i członkowie struktur związkowych.

AH

Źródło

Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców

1101.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD.

Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie  interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek. (więcej…)

List Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa PZD

1101.2017

Z okazji minionego Jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania dla dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Wersja elektroniczna:

List Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa PZD

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na stanowisko Prezydium OZ

0901.2017
Dla przypomnienia poniżej publikujemy treść stanowiska Prezydium OZ Pomorskiego w Gdańsku w sprawie prac nad tzw. "Kodeksem Urbanistycznym": Stanowisko Prezydium OZ w sprawie prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym

Materiały związane z publikacją na temat PZD w Gazecie Wyborczej

0501.2017

21 listopada br. w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej został opublikowany artykuł red. Marcina Wójcika pt."Ruch oporu na działkach", ukazujący w krzywym świetle PZD. W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty, materiały, artykuły i stanowiska związane z tą sprawą: zbiór dokumentów PZD.

10

Biuletyn

[downloads category=biuletyn per_page=10 order=ASC loop_start=
    ]