Czytajcie „działkowca”! – 20.10.2017

2010.2017

Pełnia jesieni to najwyższy czas na przygotowanie roślin i działek do zimy. W najnowszym, listopadowym numerze „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat jesiennej pielęgnacji ogródka. Nie zabraknie też inspiracji związanych z zagospodarowaniem działki, będą atrakcyjne gatunki i odmiany roślin, artykuły z zakresu ekologii i zdrowia, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze m.in. o wodzie i prądzie na działkach zimą! (więcej…)

Kwidzyn: „Działkowcy się szkolą”

2010.2017

W dniu 12 października br. w  Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. gen. Sikorskiego w Kwidzynie odbyło się szkolenie, którego tematem były "Przydomowe kompostowniki dobrym przykładem ochrony środowiska i gospodarki cyrkulacyjnej”.

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W szkoleniu brali udział działkowcy z kwidzyńskich rod, jak również mieszkańcy okolicznych domków jednorodzinnych.

Jak twierdzi  przewodniczący kwidzyńskiego kolegium prezesów rod Jarosław Parus, wiedzy nigdy nie za dużo. Warto poszerzać wiedzę w temacie wykorzystywaniu odpadków zielonych i zakładaniu kompostowników nie tylko na działkach, ale również w gospodarstwach indywidualnych. Wiąże się to przede wszystkim z ochroną środowiska, wykorzystaniem kompostu jako naturalnego nawozu jak również z mniejszymi kosztami związanymi z ich utylizacją.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z techniką budowy kompostowników,  prawidłowym ich zakładaniu, wykorzystaniu dżdżownic kalifornijskich w kompostowniku, jak również  z korzyściami  z używania  przerobionego kompostu na działce. Każdy uczestnik otrzymał komplet aktywnych preparatów do kompostowania.

Przewodniczący Kolegium kwidzyńskich  ROD

Jarosław Parus

Posadzenie drzewa i odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Klausa Kosowskiego

1910.2017

W dniu 18.10.2017 r. odbyła się uroczystość posadzenia drzewa - buka czerwonego, na okoliczność 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Klausa Kosowskiego. Tablicę ufundowały ROD Witosa i ROD ks. Sambora II w Tczewie.

Klaus Kosowski był wieloletnim prezesem ROD im. Witosa w Tczewie oraz członkiem Prezydium Okręgowego Zarządu Pomorskiego. Był wspaniałym, uczynnym człowiekiem, który bardzo dużo zrobił dla Polskiego Związku Działkowców.

Zebranych na uroczystości przywitał p. Mieczysław Potrykus, prezes Zarządu ROD im. Wincentego Witosa w Tczewie.

W uroczystości uczestniczyli Wiceprezydent Miasta Tczewa p. Adam Urban, sekretarz UM p. Katarzyna Mejna, miejski Ogrodnik p. Janusz Landowski.

Okręgowy Zarząd Pomorski reprezentował p. Franciszek Potulski.

Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. Jacek Karwasz z parafii pw. NMP Matki kościoła w Tczewie.

Oczywiście nie zabrakło prezesów tczewskich ogrodów, którym p. Kosowski przez wiele lat przewodniczył jako Prezes Kolegium Prezesów oraz działkowców – głównie z ROD Witosa i ROD Sambora .

Ważnymi gośćmi były p. Iwona i p. Mariola Kosowskie – córki Klausa Kosowskiego, które z wielkim wzruszeniem podziękowały za taką pamięć o ich ojcu.

M.H.N

Projekt Studium w Gdańsku

1810.2017

Miasto Gdańsk wykłada projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Każdy może zapoznać się z projektem oraz wnieść swoje wnioski i uwagi w terminie określonym do 12 grudnia 2017 r. Odbędzie się też debata publiczna nad projektem.

Wszystkich zainteresowanych, zarządy ROD oraz działkowców zapraszamy do składania wniosków i uwag w zakresie utrzymania dotychczasowych i istniejących lokalizacji ogrodów działkowych w Gdańsku.

 

                                                         

Meldowanie na terenie ROD

1610.2017

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Oznaczać to będzie, że od nowego roku m.in. obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zobowiązany meldować się w miejscu stałego lub czasowego pobytu w terminie 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W chwili obecnej jest procedowany rządowy projekt ustawy o zmianie w/w ustawy (druk 1815) utrzymujący obowiązek meldunkowy. Jeżeli zostanie on uchwalony obowiązek meldunkowy zostanie zachowany, bezterminowo.

Zniesienie obowiązku meldunkowego miałoby korzystne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych. Polski Związek Działkowców wielokrotnie wypowiadał się przeciwko zjawisku meldowania na działkach w ROD. W ostatnim piśmie w tej sprawie, skierowanym w dniu 4.01.2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, PZD wprost wskazał, że wykorzystywanie terenów ROD do celów mieszkaniowych jest niezgodne z art. 12 ustawy o ROD i konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian z ustawie o ewidencji ludności, aby organy meldunkowe w przypadku wniosku o zameldowanie na terenie ogrodu mogły wydawać decyzje odmowne.

Związek niejednokrotnie podkreślał, że zamieszkiwanie i meldowanie jest sprzeczne z ideą rodzinnych ogrodów działkowych, których celem nie jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, lecz zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych działkowców. Korzystanie z działek w celach mieszkalnych jest niezgodne z prawem, ale i często bardzo uciążliwe dla pozostałych osób korzystających z działek. Działkowcy skarżą się m.in. na ciągle jazdy samochodów po alejkach ogrodowych, które niszczą je, zakłócają zaciszę i przeszkadzają w odpoczynku. Wskazują na problemy związane ze spalaniem odpadów w kominkach w altanach działkowych, co grozi zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych działkowców. Podnoszona jest kwestia konieczności płacenia wyższych odpłat za wodę, prąd czy też śmieci, które generują przede wszystkim zamieszkujący działkowcy.

W świetle obowiązujących przepisów zameldowanie jest potwierdzeniem miejsca stałego lub czasowego pobytu. Aby dokonać zameldowania niezbędne jest posiadanie  adresu, numeru domu i lokalu. Altana na terenie ROD nie spełnia tych wymogów. Adres posiada tylko ROD, a numer działki jest tylko numerem porządkowym na ogrodzie. Poza tym, altana nie spełnia wymogów technicznych, które są niezbędne do zamieszkiwania.

Problem zamieszkiwania i zameldowania w ROD w większości przypadków spowodowany jest bezrobociem, pogorszeniem sytuacji finansowej, brakiem mieszkań komunalnych czy też brakiem wsparcia instytucji, które winny zajmować się rozwiązywaniem tych problemów. Zdarzają się również przypadki, że zamieszkiwanie na terenie ROD nie jest wynikiem złej sytuacji materialnej, ale działaniem celowym żeby mieć mniejsze koszty utrzymania mieszkania. Wydaje się, że dopóki te problemy nie zostaną rozwiązane, dopóty – mimo wysiłku PZD – problem zamieszkiwania będzie pojawiał się na terenie ROD. Pamiętajmy jednak, że zamieszkiwanie i meldowanie się na terenie działki jest rażącym naruszeniem prawa – obowiązującej ustawy o ROD i statutu PZD. Osoba, która takie działania podejmuje naraża się na poważne konsekwencje, w szczególności utratę działki w wyniku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

MAP

Źródło

Debata „Polska Przyjazna Pszczołom”

1310.2017

Greenpeace Polska serdecznie zaprasza do udziału w Debacie Obywatelskiej: "Polska Przyjazna Pszczołom", która odbędzie się 20 października o godz. 17:30 w Centrum Hewelianum, sala Magellana, ul. Gradowa 6. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Greenpeace Polska i Fundacja Pole Dialogu.

Debaty obywatelskie składają się  z sesji na której uczestnicy i uczestniczki, w małych grupach, będą rozmawiać na temat rozwiązań korzystnych dla pszczół  i panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych ekspertów. Debaty obywatelskie odbędą się w 20 października w Gdańsku, 21 października w Bydgoszczy, 28 października Lublinie i 4 listopada w Wrocławiu. Udział w debacie jest bezpłatny.

Od czterech lat Greenpeace Polska prowadzi działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających. W ramach akcji Adoptuj Pszczołę Greenpeace stara się m.in. przekonywać polityków do podejmowania decyzji korzystnych dla zapylaczy. Działania te przynoszą efekty - Polska kilkukrotnie już udowodniła, że nie zgodzi się na stosowanie szkodliwych dla pszczół pestycydów. Chcemy wprowadzić zmiany systemowe i dlatego rozpoczęliśmy pracę nad dokumentem Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających. Do tworzenia Strategii zaprosiliśmy naukowców o dużym dorobku naukowym i niekwestionowanym autorytecie. Chcemy pokazać, że strategia jest naprawdę narodowa i włączyć w jej tworzenie obywateli, dlatego organizujemy debaty, na które zapraszamy - rolników, konsumentów, ogrodników, mieszkańców dużych miast i małych wsi - żeby mieli okazję wypowiedzieć się na temat działań, które mają pomóc zapylaczom.

Zachęcamy do dzielenia się informacją z osobami, które byłyby zainteresowane udziałem w wydarzeniu i aktywnym tworzeniu miejsc przyjaznym pszczołom.

Zapisy na wydarzenie i szczegółowe informacje na stronie: www.adoptujpszczole.pl/debaty

Pomoc bezdomnym w Starogardzie Gdańskim

1310.2017

W dniu 10 października br. prezesi starogardzkich ROD zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie na spotkanie dotyczące wspierania osób bezdomnych. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele organizacji społecznych zajmujące się pomocą osobom bezdomnym, Policja i Straż Miejska.

Dyrektor ośrodka przekazała informację, jakiej formy pomocy mogą oczekiwać bezdomni:

- skierowanie do schroniska lub noclegowni, - zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie + suchy prowiant, - możliwość dokonania zabiegów sanitarno-higienicznych i kąpieli, - zapewnienie stosownej odzieży i obuwia, - oraz pomoc na inne uzasadnione potrzeby (leki, ubezpieczenie zdrowotne)

Prezesi ogrodów zobowiązali się do informowania ośrodka o osobach bezdomnych, które w okresie zimy mogą szukać schronienia w ogrodach działkowych i altanach. Wspólnie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i pracowników socjalnych MOPS-u dokonają przeglądu ogrodów. Na tablicach ogłoszeń zostaną wywieszone informacje gdzie osoby potrzebujące mogą zgłaszać się o pomoc. MOPS posiada kontakt telefoniczny z prezesami ogrodów. Pani dyrektor wskazała, iż jest zadowolona z dotychczasowej współpracy z działkowcami, bowiem nie będzie to pierwsza zima, podczas której połączymy siły i pomożemy ją przetrwać osobom bezdomnym.

Wyjaśniono osobom biorącym udział w spotkaniu, dlaczego w okresie zimy w ogrodach jest wyłączony dopływ energii elektrycznej i wody. Wyjaśnienie zyskało aprobatę i akceptację. Uznano, że takie poczynania nie są czynione celowo tak jak nagłaśniają to niektóre media nieprzychylnie nastawione do PZD.

Bogdan Grzela

XVI posiedzenie KR PZD

1310.2017

W dniu 11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Przyjęto m.in. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

XVI Posiedzenie KR PZD odbyło się pod przewodnictwem Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD, a uczestniczyli w nim m.in. członkowie Krajowej Rady, Maria Fojt, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, pracownicy jednostki krajowej PZD oraz prawnicy z Biura Prawnego.

Otwierając posiedzenie Prezes PZD zaznaczył, że do końca roku Krajowa Rada ma bardzo napięty harmonogram prac i szereg trudnych zadań, w tym przede wszystkim zorganizowanie Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD planowanego na 9 grudnia 2017 r. Zrelacjonował również prace prezydium, które w ostatnim czasie skupione były na nowelizacji statutu PZD. Jak zaznaczył, zmiany są potrzebne, a nowe zapisy ułatwią oraz udoskonalą pracę Związku.

(więcej…)

Zakończenie sezonu w ROD im. Sikorskiego w Tczewie

1210.2017

Informacja o posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w dniu 6 października 2017 roku

0910.2017
 

W dniu 6 października 2017 roku odbyło się kolejne, w obecnej kadencji posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

W pierwszej części posiedzenia na zaproszenie Przewodniczącego udział wziął p. Czesław Smoczyński Członek Prezydium Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, który Mariannie Krawczyk, Jolancie Rutkowskiej, Stefanowi Gross i Janowi Suprunowiczowi - członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z upoważnienia Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego wręczył medale z okazji 120-lecia istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego oraz dyplomy za szczególne zaangażowanie w sprawy Związku.

Biorący udział w posiedzeniu Dyrektor Biura OZP PZD p. Marcin Kloskowski uwiecznił na pamiątkowym zdjęciu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w trakcie swych obrad:

- omówili działalność Komisji w 2017 roku,

- przez Przewodniczącego p. Bogusława Dąbrowskiego zostali zapoznani z projektem nowelizacji Statutu PZD oraz dokonali wstępnej szczegółowej analizy proponowanych zmian. Postanowiono, że ewentualne uwagi lub propozycje do przedłożonego projektu zostaną indywidualnie przesłane do jednostki krajowej PZD.,

- podjęto uchwały o powołaniu Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD „Migowo II” w Gdańsku i Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD „Zorza” w Gdańsku,

- omówiono sprawy bieżące Komisji oraz postanowiono odbyć kolejne posiedzenie w grudniu 2017 roku.

Z-ca Przewodniczącego

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD

Elżbieta Senecka

10