Konkurs na dofinansowanie projektów – „Seniorzy w akcji

2002.2017

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny?  Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Chcesz wziąć udział w inspirujących warsztatach i zdobyć nowe umiejętności?

Rozpoczynamy dziesiątą edycję konkursu! Do tej pory wsparliśmy 297 projekty w całej Polsce.

Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna  (67 lat) i Kasia  (31 lat) wraz mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku sąsiedzkiej wymiany usług i umiejętności.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej. (więcej…)

„Jak nie kijem to pałką – jak zasłużyć na poklask”

1602.2017

  Redakcja Magazynu „Ekspres Reporterów”.

                                       „Jak nie kijem to pałką – jak zasłużyć na poklask”.

    Wyemitowany w TVP 2 w dniu 14 lutego 2017 roku program „Ekspres Reporterów”, to niestety nic innego, jak powielony schemat poprzedniego programu Pani Redaktor Gargas.

Program nie wnosi nic nowego, co było by warte obejrzenia. Zły Polski Związek Działkowców i dobrzy pokrzywdzeni, byli działkowcy. Opinia znikomej garstki przeciwników związku, czy słusznie czy nie słusznie pozbawionych prawa do działki, nie mi o tym rozstrzygać bez dogłębnego rozpoznania , to nie rzeczywisty obraz ogrodu. Państwo (czytaj redakcja), przedstawiliście jak zwykle opinię jednej strony, a gdzie opinia większości, innych członków ogrodu?  W waszym reportażu, niestety nie została dopuszczona do głosu! (więcej…)

Jak ograniczyć siłę wzrostu drzew?

1602.2017

Instruktor ds. ogrodniczych w OZ PZD w Opolu przygotował broszurę dla działkowców pt. "Jak ograniczyć siłę wzrostu drzew", z której działkowcy mogą dowiedzieć się, jakie są skuteczne metody takich działań. Zabiegi te wykonywane winny być na początku wiosny, zanim drzewa zaczną kwitnienie, dlatego też wiedza ta jest aktualna i potrzeba na zbliżające się przedwiośnie.

ŚCIĄGNIJ BROSZURĘ

Eko działka, czy eko moda?

1602.2017

Bardzo modny w ostatnich latach jest tzw. styl eko w uprawie ogrodów. Jednak nie wszyscy dostrzegają, że rzeczywista ekologiczna postawa, to nie tylko oszczędzanie wody, prądu, dokarmianie ptaków i unikanie chemicznej ochrony roślin. Tak samo, jak ekosystem jest złożonym i szerokim pojęciem, tak samo szeroko powinniśmy postrzegać naszą działkę czy nawet ROD, który nie jest centrum, a jedynie jednym z elementów krajobrazu, którego nie powinniśmy zakłócać, a rozsądnie z niego czerpać i go uzupełniać. Jak to zrobić ? (więcej…)

Stanowisko ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie

1302.2017

Kwidzyn, dnia 11 lutego 2017 roku

 

STANOWISKO

Członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Leśna Dolina”

w Kwidzynie z dnia10.02.2017 roku,

w sprawie medialnych ataków na PZD .

 

Członkowie Zarządu ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie, z wielkim niepokojem przyglądają się seriom ataków ze strony mediów oraz dziennikarzy na nasz Związek, którzy jednostronnie przedstawiają punkty widzenia oczerniające największą w Polsce organizację pozarządową Polski Związek Działkowców i osoby bezgranicznie oddane w tej społecznej pracy. Przykładami są artykuły w Gazecie Wyborczej oraz w mediach w TVP1 w "Magazynie śledczym Anity Gargas”, twierdzącej o występujących w PZD nieprawidłowościach i sprzeniewierzeniach pieniędzy przez jego członków.

Jesteśmy już przyzwyczajeni do różnych ataków z różnych stron, i jak mówi powiedzenie "Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze tylko o pieniądze", ale to co zostało opisane i pokazane jest jednostronne, kłamliwe, nie potwierdzone żadnymi dowodami no chyba że osobami które są lub były pseudo działkowcami, ludźmi stroniącymi od naszego Regulaminu ROD, Ustawy o rod z 13 grudnia 2013r czy Statutu PZD. Osoby czytające prasę i obserwujące programy w mediach, dobrze wiedzą że struktury naszego Związku bardzo szybko odpowiedziały na przedstawione przez Was kłamliwe zarzuty, przedstawiając swoje dowody i swoje racje na powyższe kłamstwa. Jesteśmy bardzo zdziwieni że nie zostały one sprostowane przez Redaktora Naczelnego Waszej redakcji, ani przez Prezesa TVP1!

Pytamy się, skąd u Was taka bierna postawa do nas działkowców?

Cieszymy się ze złożonych przez Krajową Radę PZD pozwów przeciw autorom tych artykułów, ponieważ nie możemy zgadzać się na takie bezpodstawne ataki, szkalowanie naszego Związku oraz dobrego naszego imienia. Sądzimy że nie sprawdziliście nawet wiarygodności tych informacji przed ich opublikowaniem, a wystarczyło zaprosić do rozmowy drugą stronę czyli działaczy Związku oraz  bezstronnych działkowców i wysłuchać ich opinii oraz  ich wyjaśnień, dopiero wtedy stwierdzić kto tu ma naprawdę rację i mówi szczerą prawdę.

W związku z tym, my działkowcy członkowie PZD przyłączamy się do innych i  stanowczo protestujemy przeciwko oczernianiu nas i Polskiego Związku Działkowców.

Za Zarząd ROD " Leśna Dolina"

Prezes - Andrzej Jancz

  Niniejsze Stanowisko przesyłamy pocztą elektroniczną do: Pan Adam Michnik -  Redaktor Naczelny "Gazety Wyborczej". Pan Jacek Kurski - Prezes TVP S.A. Krajowa Rada PZD - Warszawa Okręg Pomorski PZD - Gdańsk

W nocy policzono bezdomnych w całej Polsce

1002.2017

Na terenie całego kraju w nocy z 8 na 9 lutego br. liczono bezdomnych. Strażnicy miejscy, policjanci oraz pracownicy socjalni sprawdzali miejsca, w których zazwyczaj przebywają takie osoby. Akcję zorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W akcję włączył się także PZD wysyłając apele do Zarządów ROD i OZ. Dzięki temu w akcję zaangażowało się wiele Zarządów ROD, które pomogły służbom gminnym w sprawdzaniu ogrodów działkowych.

MRPiPS przeprowadza liczenie bezdomnych co dwa lata. Akcja odbywa się we wszystkich województwach w tę samą zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Stwierdzono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. – poza nimi. Policzeni zostali także bezdomni przebywający w schroniskach, szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach i więzieniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych – informacje o nich będą zbierać pracownicy tych placówek, którzy potem odeślą wypełnione ankiety do MOPS. W akcji liczenia osób bezdomnych wzięli udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Sprawdzili m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce, ogrody działkowe i altany.

Wyniki liczenia nie są jeszcze znane.

Źródło: IAR/AH

Ogólnopolskie liczenie bezdomnych – informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

0302.2017

- W nocy z 8 na 9 lutego odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych - poinformowała dziś w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Taką akcję MRPiPS  organizuje co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Stwierdzono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. - poza nimi.

W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Sprawdzą m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce, ogródki działkowe i altany.

Wiceminister Bojanowska mówiła, że ustawowy obowiązek m.in. zapewnienia schronienia bezdomnym nałożony jest na gminy. - Niemniej jednak to minister rodziny prowadzi działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

W związku z sezonem zimowym, w którym zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, minister rodziny Elżbieta Rafalska zwróciła się do wojewodów z prośbą "o najlepsze przygotowanie się do tego okresu".

Źródło

Druki finansowe dla ROD

0302.2017

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy komplet druków finansowych przegotowanych na potrzeby Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

DRUKI finansowe dla ROD 2016/2017

Dyżur Prawnika

0202.2017

Począwszy od poniedziałku 6 lutego 2017 r. - w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Biura Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku będzie pełnić dyżur prawnika. Będzie pomagać zarządom ROD oraz działkowcom w szczególnie skomplikowanych sytuacjach prawnych wymagających specjalistycznej wiedzy. Oprócz bezpośredniego spotkania - będzie możliwy także kontakt telefoniczny pod naszymi tradycyjnymi numerami telefonów (341 75 25 lub 345 13 47) - wewnętrzny 116.

Komunikat Krajowej Rady PZD ws. liczenia bezdomnych w ROD

0202.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku we wszystkich województwach odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Wśród miejsc, które będą sprawdzane znajdują się m.in. altany i ogrody działkowe.

Dlatego zwracamy się do wszystkich zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by aktywnie włączyły się w tę akcję poprzez udostępnienie ogrodów działkowych dla służb gminnych, które odpowiadać będą za liczenie bezdomnych. Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsc podlegających kontroli dostępne są w lokalnych oddziałach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz na komisariatach policji.

Prosimy wszystkie Zarządy ROD o wykazanie głębokiej empatii i aktywne włączenie się w tę ważną społecznie inicjatywę. Obecność bezdomnych w ogrodach działkowych to problem, który powraca każdego roku. Polski Związek Działkowców od lat podejmuje działania, aby ochronić ROD i dobytek działkowców przed „zimowymi lokatorami”. W tym celu prowadzi szereg działań, także we współpracy z samorządami. Jakkolwiek bowiem trudna jest sytuacja tych ludzi nie ma możliwości, aby ROD stały się sposobem na rozwiązanie ich kłopotów mieszkaniowych, bowiem nie są przystosowane do wypełniania funkcji mieszkalnych, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i infrastruktury. Nie sposób wyeliminować zupełnie osiedlania się bezdomnych w okresie zimowym w ROD. Można jednak zdecydowanie reagować, gdy dostrzeże się ich obecność w ogrodzie. Działkowcy oraz zarządy ROD powinny zgłaszać wszelkie przypadki stałego zamieszkiwania w ROD i koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – policji, straży miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swoim mieście. Można nie tylko ochronić majątek działkowców, ale przede wszystkim uratować życie osób bezdomnych.

Szanowni Prezesi ROD, członkowie Zarządów ROD i ogrodowych komisji

To od Waszego zaangażowania oraz pomocy może zależeć czyjeś życie. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w ogrodach działkowych znaleziono 4 zamarznięte osoby. Włączając się w akcję liczenia bezdomnych nie tylko możecie uratować tych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury, ale też zapobiec nieszczęściom. Jeśli wiecie, że w Waszym ogrodzie przebywają osoby bezdomne lub macie takie podejrzenie, poinformujcie o tym odpowiednie służby.

Dzięki informacjom o liczbie bezdomnych w Polsce służby społeczne będą mogły skuteczniej im pomagać. Liczenie pozwoli również zaktualizować mapę bezdomności i pokazać, gdzie takich osób jest najwięcej. Osoby liczące bezdomnych mają za zadanie nie tylko dopisywać do listy kolejne osoby, ale także proponować pomoc, możliwość skorzystania z noclegowni czy innych specjalistycznych placówek.

Akcja liczenia bezdomnych organizowana jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  co dwa lata. Przeprowadzana jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Poprzednie liczenie miało miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Stwierdzono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. - poza nimi.

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

 2 luty 2017 r. Źródło
10

Biuletyn

[downloads category=biuletyn per_page=10 order=ASC loop_start=
    ]