Okręgowa Rada

Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku, w kadencji 2019 - 2024 składa się z następujących osób:

1

Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - Członek Krajowej Rady PZD
2 Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
3 Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - Członek Krajowej Rady PZD
4 Wojciech Sowa Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 
Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
5 Leonarda Bachar-Kowalska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
6 Jan Kowalski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
7 Jerzy Megger Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
8 Franciszek Potulski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
9 Jan Dyjak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
10 Zbigniew Fałek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
11 Bogdan Grzela Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
12 Stanisław Jaruzel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

13

Władysław Kurchan Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
14 Tadeusz Konicki Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
15 Leszek Kucharek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
16 Krystyna Łukasiewicz Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
17 Agnieszka Machnikowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
18 Zuzanna Madej Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
19 Mirosław Masiel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
20 Piotr Mikituła Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
21 Leonarda Półgęsek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
22 Romuald Ratajczak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
23 Tadeusz Rojek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
24 Danuta Sompolińska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
25 Grzegorz Drozdowski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
26 Regina Zajkowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku