Stanowisko Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych z dnia 23 stycznia 2015 r.

2301.2015

"Zwracamy się, zatem do Pani Prezydent i pozostałych adresatów, aby wykorzystując majestat sprawowanych urzędów, nie dopuścili do uchwalenia nowej ustawy reprywatyzacyjnej ze szkodą dla wielu mieszkańców stołecznego miasta Warszawa.

Inicjatywa stowarzyszenia „Dekretowiec” w jawny sposób dąży do likwidacji ogrodów, póki, co na terenie Warszawy, a na to czekają tylko inne miasta i ich samorządy, aby pod jakimkolwiek pretekstem uczynić to samo." - czytamy w stanowisku wystosowany w dniu 23 stycznia 2015 r. po naradach szkoleniowych z Prezesami i Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego.

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej:

Stanowisko Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych z 23.01.2015