Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy "Stop Rozbiórkom Altan"

2301.2015

12 grudnia 2014 roku w Białej Podlasce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była spłata roszczeń dekretowców i obywatelski projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan".

Związek Miast Polskich wyraził poparcie dla projektu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o regulacji praw dawnych właścicieli z tytułu przejęcie gruntów i nieruchomości przez państwo na mocy Dekretu Bieruta. Projekt ten ma w swoim założeniu zwrot mienia na społecznie akceptowanych zasadach z uwzględnieniem pogodzenia, często sprzecznych, interesów różnych grup społecznych.

Więcej:  Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy "Stop Rozbiórkom Altan"