Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania

1901.2015

Zgodnie z decyzją Sejmu podjętą na pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku – 15 stycznia 2015 roku, obradowała Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jedynym tematem przez nią poruszanym był obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wraz z poprawkami rządowymi. Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, który reprezentuje działkowców w Polsce.

Sejmowa Komisja w całości przyjęła projekt i skierowała go do drugiego czytania w Sejmie. Najprawdopodobniej odbędzie się ono na początku lutego 2015 roku.

Więcej na: Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania