List działkowca do RPO

1301.2015

"Zagłębiając się w literaturę pomysłów niszczenia Polskiego Związku Działkowców trudno mieć inne odczucie jak oburzenie. Ile to już i ile jeszcze to razy, my działkowcy będziemy musieli bronić skądinąd, słusznych racji." - picze Pan Leonard Niewiński w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pełna treść listu dostępna poniżej:

List Pana Leonard Niewińskiego do RPO