List działkowca z ROD im. Grudzińskiego w Gdyni do Rzecznika Praw Obywatelskich

0501.2015

contactSzanowna Pani!

Jestem przekonany, że liczne grono Pani współpracowników przeglądając codzienną prasę natknęło się na artykuł opublikowany w dniu 19 grudnia 2014 roku w gazecie Rzeczpospolita pod tytułem „Pomysł na zaspokojenie roszczenia bez pieniędzy”.

W tym artykule znalazł się forsowany przez Zrzeszenie Dekretowiec pomysł rozwiązania problemu realizacji odszkodowań dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców za grunty przejęte przez Państwo na podstawie dekretu Bieruta z 1945 roku. Jestem także przekonany, że wiadomość tą przekazano Pani Rzecznik i chociaż minęło już trochę czasu jakoś nie mogę znaleźć Pani reakcji.

Wszak proponuje się likwidację wszystkich warszawskich ogrodów działkowych celem uzyskania dostępu do tych terenów i przekazania ich byłym właścicielom, aby oni w konsekwencji sprzedali je deweloperom. Skoro działa Pani na podstawie m.in. art. 208 Konstytucji RP to mam prawo oczekiwać reakcji sprawowanego urzędu.

Pełna treść listu: List działkowca do Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 stycznia 2015 roku