Stanowisko ROD im. Grudzińskiego w Gdyni

1912.2014

"Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia definicji altany w ogrodzie działkowym, którą posiada każdy z prawie miliona działkowców w Polsce. Po ogłoszeniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 roku, stanęło przed nami widmo masowego wydawania nakazów rozbiórki budynków odbiegających od przyjętej przez NSA definicji altany, zaczerpniętej z internetowej encyklopedii! Nierealne jest funkcjonowanie takich altan o lekkiej ażurowej konstrukcji w ogrodach działkowych, jak wskazali to sędziowie NSA w swoim wyroku. Na każdej działce znajdują się narzędzia ogrodnicze oraz meble ogrodowe, które muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, aby uchronić je przed kradzieżą i zniszczeniem. Wobec tego wprowadzenie jasnej definicji altany działkowej zgodnej z dotychczasową jej funkcją jest zasadne i konieczne." - czytamy w stanowisku ROD im. Grudzińskiego w Gdyni

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej: List ROD im Kmdr ppor Jana Grudzińskiego w Gdyni z 18 12 2014 roku do Sejmowej Komisji Infrastruktury (2)