Komunikat Krajowej Rady PZD dla zarządów ROD

1512.2014

INFORMACJA DOT. SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROD ZA ROK 2014

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 249/2014 zostały przyjęte Wytyczne  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2014 r. wraz z załącznikami .

Poniższe wytyczne pomogą ogrodom działkowym w sposób prawidłowy sporządzić  sprawozdanie finansowe składające się z:

1/ Bilansu ROD

2/ Rachunku wyników ROD  ( do wykonania za 2013 r.i do preliminarza na 2014 r.)

3/ Sprawozdania finansowego z Funduszu Rozwoju ROD ( do wykonania za 2013 r i do preliminarza na 2014 r.)

4/ Sprawozdania finansowego z Funduszu Oświatowego ROD ( do wykonania za 2013 r i do preliminarza na 2014 r.)

5/ Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego ROD za okres od 19.01.2014 do 31.12.2014 r.

Pakiet w/w druków  zamieszczony został na stronie internetowej Krajowej Rady PZD.

Opracowała : Hanna Kurdybacha z-ca Głównego Księgowego KR PZD

Źródło: www.pzd.pl