Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie regulacji praw do nieruchomości zajętych przez ROD

2611.2014

Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów, zajętych przez ogrody. A to wszystko za sprawą władz publicznych i zakładów pracy, od których PZD w pełnym zaufaniu przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej.

To powoduje, że obecnie legalność istnienia wielu ROD jest kwestionowana. Tytuł prawny do gruntu ROD kwestionują osoby prywatne, które poza wydaniem gruntu domagają się od PZD oraz indywidualnych działkowców zapłaty za bezumowne korzystanie. Tytuł prawny podważają również gminy i Skarb Państwa, które niegdyś przekazały grunt na utworzenie ROD, a teraz domagają się jego zwrotu. Tak dzieje się m.in. w Warszawie, gdzie M.St. Warszawa żąda wydania terenu, wszędzie tam, gdzie PZD nie ma aktu prawnego na potwierdzenie tytułu prawnego do gruntu ogrodu.

Możliwość „uzdrowienia” tej sytuacji stworzyła ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Dzięki niej stało się realne uzyskanie przez PZD decyzji, która by raz na zawsze zakończyła spory i ostatecznie potwierdziła prawo użytkowania PZD do gruntu ROD.

Pełna treść komunikatu: Komunikat Krajowej Rady PZD z 25.11.2014 r.