Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz

2511.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pani Premier, która wyraziła poparcie dla obywatelskiego projektu dotyczącego altan popartego przez ponad 700.000 Polaków. Zaproponowała również pomoc rządową w celu udoskonalenia projektu, aby możliwie kompleksowo zabezpieczał prawa wszystkich działkowców. W tym zakresie Premier Kopacz zaproponowała, aby prawnicy rządowi nawiązali pilną współpracę z pełnomocnikami Komitetu celem wypracowania wspólnego stanowiska, w kwestii propozycji zgłaszanych przez RCL.

Zapoznaj się: Pełna relacja ze spotkania działkowców z Premier Ewą Kopacz