List Działkowca do Rzecznika Praw Obywatelskich

1211.2014

"Czytając Pani wypowiedzi w prasie dochodzę do jednego wniosku, że nie zna Pani ani współpracownicy treści nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej wolą ustawodawcy w dniu 13 grudnia 2013 roku.

Nie znacie tych treści, bowiem niemal jak wyuczoną mantrę powtarzacie Państwo wyłącznie zdanie tzw. stowarzyszeń, nieprowadzących ogrodów działkowych w skład, których wchodzą wyłącznie byli prezesi usunięci z mojego Związku za działanie na szkodę działkowców i ogrodów oraz łamanie prawa powszechnie obowiązującego.

Jak można wierzyć i ufać stowarzyszeniu z województwa małopolskiego nie zarejestrowanemu i do tego składającego się z jednej osoby!" - pisze Pan Andrzej Jancz z ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie.

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej:

List Pana Andrzeja Jancz do Rzecznika Praw Obywatelskich