List działkowca do Marszałka Sejmu

0711.2014

"Jestem głęboko przekonana, że złożony projekt zmiany Ustawy Prawo budowlane uzyska poparcie wszystkich parlamentarzystów a dzięki przychylności Pana Marszałka możliwym stanie się szybkie procedowanie bez zbędnej zwłoki, tak by można jak najszybciej wprowadzić proponowane regulacje prawne w życie.

Skierowanie przez Pana Marszałka projektu ustawy do pierwszego czytania jest pierwszym krokiem i byłabym wraz z innymi działkowcami bardzo rada, gdyby to procedowanie zakończyło się jeszcze w tym roku podpisem Pana Prezydenta RP" - pisze Pani Jolanta Rutkowska z ROD im. Bohaterów Monte Cassino w Gdańsku.

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej:

List Pani Jolanty Rutkowskiej do Marszałka Sejmu