Nowy Statut Polskiego Związku Działkowoców!

2710.2014

wykrzyknikNajważniejszym dokumentem przyjętym przez XI Zjazd Delegatów jest nowy Statut Polskiego Związku Działkowców.

Statut został uchwalony 23 października 2014 r. Ta data jest również dniem wejścia w życie nowego Statutu PZD.

Pełna treść Statutu dostępna poniżej:

Statut Polskiego Związku Działkwoców