Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

2710.2014

23 października 2014r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który otworzył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Na przedzjazdowych konferencjach okręgowych wybranych zostało 150 delegatów na Zjazd, z czego uczestniczyło 147, frekwencja wynosiła więc aż 98%. Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Już przed rozpoczęciem Zjazdu w kuluarach widać było, że ten Zjazd ma inny wymiar i powagę niż dotychczasowe zjazdy. Pełną napięcia i oczekiwania atmosferę niemalże czuć było w powietrzu. Przed zjazdową salą toczyły się zażarte dyskusje, a na twarzach przybywających delegatów widniało wiele emocji. Wszystko przez to, że jeszcze nigdy dotąd Związek, ogrody i działkowcy, nie byli tak czujnie obserwowani przez swoich przeciwników, jak w ciągu minionych miesięcy, gdy powstawał statut. Ta presja nie pozostała bez wpływu na toczące się nad nowymi zapisami statutu prace. Praktycznie do ostatniego dnia przed Zjazdem wciąż dopracowywano zapisy statutu, tak by nie tylko spełniał on pokładane w nim nadzieje rzeszy działkowców, zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i okręgowych zarządów, ale również, by był prawdziwym diamentem. Nad statutem pracowały całe rzesze ludzi, prawników, działkowców i prezesów. Powstające zapisy były przedmiotem wielokrotnej analizy, dyskusji i konsultacji. Wszystko to po to, by nikt nie mógł nowo przyjętym przepisom zarzucić niezgodność z obowiązującym prawem czy ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwalenie statutu było też niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Bowiem od ponad 9 miesięcy działały one na podstawie „okrojonego” statutu, który w pewnych sprawach nie zawierał odpowiednich postanowień, był on więc siłą rzeczy dokumentem nie w pełni funkcjonalnym. Zwłaszcza w sprawach dotyczące nabywania i utraty prawa do działki. Przy jego stosowaniu i rozstrzyganiu wielu spraw organy Związku musiały się posiłkować ustawą, uchwałami Krajowej Rady, a nawet poradnikami wydawanymi przez Związek. Natychmiastowe wprowadzenie w życie nowego statutu rozwiązuje wiele dotychczasowych problemów i jest wielkim świętem dla całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Pełna relacja ze Zjazdu PZD dostępna pod poniższym linkiem:

Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD