Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej do Marszałka Sejmu

1310.2014

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców posiadając statutowe upoważnienie reprezentowania Komisji Rewizyjnych Związku działających we wszystkich jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego PZD zwracając się do Pana Marszałka z prośbą i apelem o udzielenie swego poparcia, przedstawiają stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw. Projekt ten złożony w Sejmie RP w dniu 9 października 2014 roku przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej uzyskał poparcie prawie 700 tysięcy polskich Obywateli." - czytamy w stanowisku Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej: Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z 10 października 2014 roku skierowane do Radosława Sikorskiego Marszałka Sejmu RP