Przypomnienie: 9 października przekazujemy podpisy do Sejmu

2409.2014

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br.(czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nadsyłanie podpisów do siedziby Komitetu do dnia   6 października br. Przesyłając podpisy z wyprzedzeniem unikniemy ryzyka, iż nie dotrą na czas i się zmarnują.

Nasz adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN ul. Bobrowicka 1 00-728 Warszawa