List Pana Jana Kowalskiego do RPO

0809.2014

"Uchwalona praktycznie jednomyślnie przez polski parlament i podpisana przez Prezydenta RP nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględnia wszystkie zastrzeżenia wobec ustawy o ROD zgłoszone przez Trybunał Konstytucyjny.

Zapisane w ustawie rozwiązania dotyczące funkcjonowania, organizacji i zakładania ogrodów są bezspornie zgodne z Konstytucją RP spełniając wymogi demokratycznego państwa oraz podkreślają wolność zrzeszania się obywateli. Ustawa właściwie zabezpieczyła prawa użytkowników określając sytuację prawną wszystkich działkowców bez względu na ich przynależność do stowarzyszenia czy też nie. Wprowadziła także pluralizm w prowadzeniu ogrodów działkowych oraz zrównała pozycje prawne każdego z podmiotu prowadzącego taką działalność. Zagwarantowała ponadto, że każdy działkowiec według swego uznania ma wybór, co do przynależności lub rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu prowadzącym dany ogród bez konieczności zrzekania się tytułu prawnego do działki. Natomiast przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe wraz z zachowaniem dotychczasowych sprawdzonych w praktyce struktur, które przez wszystkie lata dbały o ogrody i działkowców, daje nam działkowcom gwarancję stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa." - czytamy w liście Pana Jana Kowalskiego ze Starogardu Gdańskiego.

Pełna treść listu: List pana Jan Kowalskiego do Rzecznika Praw Obwyatelskich