List Okręgowej Komisji Rewizyjnej do Marszałek Sejmu

2008.2014

contactOkręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku wystosowała list do Marszałek Sejmu pani Ewy Kopacz w związku z dotychczasową działalnością Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego wnioskiem w zakresie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

"Szanowna Pani Marszałek!

Postępowanie każdego przedstawiciela władzy publicznej musi być wolne od osobistego stosunku i swego światopoglądu.

Dochodzimy do smutnego wniosku, że działanie RPO dąży do rozbicia największego, legalnie działającego w Polsce związku działkowców, które od lat staje w obronie interesów ludzi niezamożnych, grup naszego społeczeństwa, której praca na działce zastępuje zagraniczne wczasy, kolonie dla dzieci czy opiekę socjalną, którą nie zadowalająco realizuje praworządne państwo.

Pytamy się wobec tego, czy takie traktowanie naszej społeczności przez organ władzy publicznej jest właściwą drogą do budowania społeczeństwa obywatelskiego! " - czytamy w stanowisku Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Pełna treść listu: List Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z 19 08 2014r do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz