Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiada KR PZD

1308.2014

wykrzyknikMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju, w odpowiedzi na pismo KR PZD oraz w nawiązaniu do licznych wystąpień działkowców, zajęło stanowisko w sprawie wystąpienia Rzecznik Praw Obywatelskich. Ministerstwo podkreśliło, że na bieżąco monitoruje sprawę rodzinnych ogrodów działkowych, jednak ocena zgodności nowej ustawy o ROD z Konstytucją nie należy do kompetencji resortu .

Treść listu dostępna pod poniższym linkiem:

Minister Infrastruktury odpowiada Krajowej Radzie PZD

źródło: www.pzd.pl