Wystapienie KR PZD do Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej

3107.2014

1197119427929350758nicubunu_Scroll.svg.medKR PZD przekazała Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiecie Bieńkowskiej analizę wystąpienia Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, która zgłosiła zastrzeżenia do nowej ustawy o ROD. KR PZD wyraziła nadzieję, że wicepremier E. Bieńkowska udzieli polskim działkowcom wsparcia w walce o zachowanie ustawy, która w odpowiedni sposób zabezpiecza najważniejsze z ich praw.

Treść wystąpienia: Wystąpienie Krajowej Rady PZD do Minister Infrastruktury i Rozwoju