Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

3107.2014

contactW dniu 23 lipca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odniosło się do wystąpienia RPO prof. Ireny Lipowicz, podkreślają, że nie posiada kompetencji do oceny zgodności z Konstytucją RP nowej ustawy działkowej. W ocenie resortu ustawa funkcjonuje zaledwie pół roku i na skuteczność działania jej zapisów należy jeszcze poczekać.

Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem: Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury u Rozwoju na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych