Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

3107.2014

1197119427929350758nicubunu_Scroll.svg.medPismem z 20 czerwca 2014r. RPO prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych do ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD).W wystąpieniu RPO pojawia się sugestia, iż nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych powinna ponownie trafić do TK.

Pełna treść wystąpienia: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich