Apel Prezydium Krajowej Rady PZD

2407.2014

wykrzyknikApel Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie Dni Działkowca

Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich zarządów OZ i ROD o zorganizowanie w tym roku uroczystych Dni Działkowca. Szczególnym powodem do świętowania jest wejście w życie nowej ustawy o ROD.

Pełna treść: Apel Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie Dni Działkowca 2014