Stanowisko Prezydium OZ PZD Gdańsk

2107.2014

1197119427929350758nicubunu_Scroll.svg.medStanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku z 16 lipca 2014 r. w sprawie wystąpień organów państwa przeciwko Związkowi i ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

Mając powyższe na uwadze oraz nie godząc się na kolejne próby podważenia obowiązującego porządku prawnego w kraju, które dotykają setki tysięcy działkowców i ich rodzin, Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku zwraca się do wszystkich adresatów tego stanowiska:

 - uszanujcie wolę miliona osób podpisanych pod obywatelskim projektem;

- uszanujcie fakt, że Sejm RP zdecydowaną większością głosów uchwalił nowe prawo działkowe, a Pan Prezydent RP niezwłocznie je podpisał;

- pamiętajcie o tym, że wśród działkowców są ludzie młodzi i starzy, wierzący i niewierzący, lewicowcy i prawicowcy, ale wszystkich łączy szacunek do prawa i pracy, uczciwości i miłości do Ojczyzny." - czytamy w stanowisku Prezydium OZ PZD Gdańsk z dnia 16 lipca 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się w pełną treścią stanowiska: Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku z 16 lipca 2014 r.