Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

2107.2014

wykrzyknikKomunikat Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2014 r. zapoznało się z informacjami Okręgowych Zarządów PZD w sprawie odbywających się w ogrodach ustawowych zebrań wszystkich działkowców, które zgodnie z art. 68 ust 1 ustawy o ROD powinny się odbyć we wszystkich ROD do 18 stycznia 2015 r. Podczas zebrań działkowcy podejmują decyzjęo wyborze stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród.

Z przekazanych przez Okręgowe Zarządy informacji wynika, że do dnia 14 lipca 2014 roku odbyło się 967 zebrań, co stanowi 19,69% liczby wszystkich ROD. W 603 ROD działkowcy niemal jednogłośnie podjęli uchwałę o pozostaniu w PZD, podkreślając korzyści wynikające z trwania w ogólnopolskiej organizacji. Działkowcy mają świadomość tego, że w ostatnim czasie po raz kolejny ujawniły się grupy, które nie mogą pogodzić się z tym, że nowa ustawa o ROD, która dobrze zabezpiecza ich prawa, weszła w życie.Grupy te są aktywne nie od dziś, wiedzą bowiem doskonale, jakiej wagi pieniądze ukryte są w gruntach na których znajdują się ROD. Działkowcy mają świadomość, że jeszcze nie jeden raz będą musieli zmierzyć się z obroną działek. Jedynym skutecznym narzędziem obrony, tak jak dotychczas, może być tylko jedność, solidarność i trwanie razem.

Działkowcy doceniają także fachową pomoc PZD w sprawach inwestycji, prawnych, a także finansową. Mają także świadomość tego, że Związek od wielu lat skutecznie egzekwuje ustawowe obowiązki przy likwidacji ROD. Dzięki doświadczeniu i ustalonym procedurom , jest równorzędnym partnerem, w nie zawsze łatwych negocjacjach z władzami miast. Doceniają także działania prawników związkowych, którzy od lat specjalizują się w pomocy działkowcom oraz to, że są odpowiednio reprezentowani w relacjach z władzami miast, a nawet na poziomie krajowym.

Dotychczas w 105 ogrodach, co stanowi 2,13% ogólnej liczby ogrodów w Polsce, działkowcy podjęli uchwały o powołaniu własnego stowarzyszenia i wyłączenia się z PZD. W przypadku wyłączeń przeprowadzonych zgodnie z ustawą o ROD i z wolą działkowców, po rejestracji w KRS przeprowadzona zostanie procedura przekazania  majątku zgodnie z zapisami ustawy o ROD i wola działkowców.

Prezydium KR PZD stwierdza, że podczas zdecydowanej większości zebrań panuje przyjazna atmosfera, zarządy ogrodów zadbały o dobre ich przygotowanie pod względem organizacyjnym, dzięki czemu działkowcy mają zapewnioną swobodę wypowiedzi, dyskusji i możliwość podjęcia decyzji w stosunku do ROD zgodnie z ich wolą.

Zarządom ROD, które w sposób rzetelny wypełniają obowiązki dotyczące zwołania i przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców wynikające z ustawy o ROD, Prezydium KR PZD składa podziękowania.

Źródło: www.pzd.pl