Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

1407.2014

1197119427929350758nicubunu_Scroll.svg.medStanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 kwietnia 2014 roku dotyczącego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 23 Lutego w Poznaniu.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 kwietnia 2014 roku dotyczącego roszczeń Beaty N. wobec naszego Związku z tytułu ponoć bezumownego korzystania z terenu stanowiącego część ROD im. 23 Lutego w Poznaniu...

Zachęcamy do zapoznania się z całością stanowiska: Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu dot ROD im 23 Lutego w Poznaniu