Zawiadomienie o powołaniu komitetu "Stop rozbiórkom altan"

0407.2014

sejmW dniu wczorajszym (3 lipca br.)  pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” złożył do Marszałka Sejmu zawiadomienie o powołaniu Komitetu promującego obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z zapisami ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Marszałek Sejmu ma 14 dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o powołaniu Komitetu, co jest jednoznaczne z jego rejestracją bądź też wezwać pełnomocnika do usunięcia braków formalnych w złożonym zawiadomieniu. Na obecną chwilę akcja zbierania podpisów powinna zostać wstrzymana do momentu rejestracji Komitetu, o czym niezwłocznie będziemy informować.

Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu, aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin, przyjaciół i sympatyków ogrodów działkowych. Można mieć nadzieję, że jeżeli działkowcy, tak jak dotychczas, masowo włączą się w walkę o swoje prawa, to spełnienie tego wymogu nie powinno być problemem.