PZD zgłasza akces w postępowaniu Trybunału Konstytucyjnego

1904.2012

Dnia 18.04.2012 r. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców wystosowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wezwanie do udziału w postępowaniu. Zapoznaj się z treścią: Wniosek PZD do Trybunału Konstytucyjnego

Przypominamy, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 22 lutego 2010 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją zapisów art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.