Projekt nowego Statutu trafia do konsultacji

2606.2014

wykrzyknikDo najważniejszych tematów, którym zajmowała się Krajowa Rada podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 26 czerwca br., należała kwestia projektu nowego statutu PZD. Intensywne prace nad tym dokumentem trwają już od kilku miesięcy. Podczas posiedzenia KR zostały przedstawione dotychczasowe efekty pracy specjalnie powołanej komisji statutowej, która wnikliwie rozpatrzyła wszystkie propozycje zmian, jakie zostały zgłoszone przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców. W wyniku tych prac powstał projekt nowego statutu PZD, który został skierowany przez KR do ogólnokrajowych konsultacji z organami Związku i działkowcami.

Projekt statutu nie tylko jest dostosowany do nowej ustawy o ROD, ale również zawiera wiele nowych rozwiązań. W szczególności  zwiększono uprawnienia i odpowiedzialność ROD za podejmowane działania. Przyjęto też koncepcję dotyczącą opłat i składki członkowskiej, która zapewnia nie tylko funkcjonowanie ogrodów, okręgów i Związku, ale także gwarantuje, aby każdy działkowiec proporcjonalnie przyczyniał się do pokrywania kosztów funkcjonowania ROD. Ponadto wprowadzono nową kategorię członków współdziałających, aby nie ograniczać członkostwa w PZD dla osób zainteresowanych przynależnością do Związku.

To tylko niektóre z rozwiązań, które zawiera projektu nowego statutu. Teraz projekt ten trafi do szerokich konsultacji. Krajowa Rada liczy na aktywny udział w tych konsultacjach nie tylko organów PZD, ale przede wszystkim działkowców. W specjalnej uchwale KR zwraca się zarówno do struktur Związku, jak i swoich członków o nadsyłanie wniosków, uwag i propozycji do projektu. Wszystkie te wystąpienie będą rozpatrywane przez komisję statutową. Dzięki temu projekt statutu będzie dalej doskonalony, aby powstał dokument zgodny z prawem powszechnie obowiązującym oraz gwarantujący sprawność organizacyjną i dalszy rozwój ogrodów działkowych.

Nowy statut zostanie uchwalony pod koniec października br. przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD.