ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie pozostaje w PZD

1806.2014

Działkowcy z największego w Kwidzynie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Sikorskiego dołączyli do grona tych, którzy podjęli już decyzję o wyborze stowarzyszenia ogrodowego.

Zebranie wszystkich działkowców odbyło się w sobotę 14 czerwca 2014r. w sali teatru w Kwidzynie. Uprawnionych posiadających tytuł prawny do działki było 646 działkowców. W zebraniu udział wzięło 218, co stanowiło 34 % działkowców. Uchwała o wyborze stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy musiała być podjęta w drugim terminie.

W zebraniu na zaproszenie uczestniczył Prezes OZ PZD Gdańsk Pan Czesław Smoczyński. Zebranie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Zarządu ROD, Pana Jarosława Parusa , Prezesa OZ Czesława Smoczyńskiego i działkowców zebranie podjęło uchwałę o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego , jako jednostki organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców tj. stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa wart.65 ust. 1 pkt 1 ustawy o rod z 13 grudnia 2013r. i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu.

Podjęcie tej uchwały zakończyło etap obaw i niepokoju, w jakim żyli przez kilka ostatnich lat działkowcy naszego ogrodu.

Niech uprawa działek daje wszystkim wielką radość, przyjemność i satysfakcję. A przynależność do ogólnopolskiego stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców będzie dumą dla wszystkich, którzy do niego należą.

SONY DSC

Jarosław Parus

SONY DSC