Stanowisko KR PZD w sprawie prac nad statutem Polskiego Związku Działkowców

2905.2014

wykrzyknikNowa ustawa o ROD nałożyła na Związek obowiązek uchwalenia nowego statutu PZD w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy, a więc do 19 lipca 2015 r. Krajowa Rada uznała, że istnieje potrzeba szybszego uchwalenia statutu, gdyż takie jest oczekiwanie członków Związku. Dlatego powołała komisję statutową, która zakończyła najważniejszy etap swoich prac, rozstrzygając podstawowe kwestie, jakie muszą zostać uregulowane w nowym statucie.

Pełna treść: Stanowisko KR PZD z 27.05.2014 r. w sprawie prac nad statutem Polskiego Związku Działkowców