List Wiceministra Transportu do Prezesa PZD

1604.2012

Do KR PZD wpłynął list Wiceministra Piotra Stycznia, skierowany, za pośrednictwem Prezesa PZD, do wszystkich działkowców (Kliknij: Zapoznaj się z treścią listu). Odnosząc się do wystąpień działkowców poinformował, że „resort nie prowadzi obecnie prac nad zmianą przepisów ustawy o ROD”.

Stanowisko to zdaje się potwierdzać nieformalne informacje dochodzące do ogrodów, że prowadzone w Ministerstwie prace zostały wstrzymane do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. W tym kontekście stwierdzenie „resort nie prowadzi obecnie prac”, można (a nawet raczej należy), rozumieć ściśle, jako odnoszące się wyłącznie do stanu aktualnego.

Pozostaje mieć nadzieję, iż pełny obraz sytuacji pozwolą uzyskać informacje, o które (jeszcze przed otrzymaniem poniższego listu) KR PZD wystąpiła do Ministra Sławomira Nowaka w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pismo skierowane do PZD nie stoi bowiem w sprzeczności z doniesieniami o wcześniejszymi pracach. Jak dotychczas nikt zaś nie zaprezentował działkowcom efektów tych działań. Działkowcom nie odpowiedziano  również na pytanie, dlaczego Ministerstwo nie zaprosiło Związku, czyli organizacji skupiającej przeszło milion polskich działkowców, do konsultacji przy tych pracach? Jest ono szczególni istotne, ponieważ podobno „konsultacje” takie miały miejsce, tyle że na partnerów społecznych Ministerstwo wybrało tzw. stowarzyszenia „działkowców” – czyli organizacje skupiające po kilkanaście osób, których postulaty to m.in.: legalizacja zamieszkiwania na działkach i samowoli budowlanych w ogrodach, obłożenie działkowców podatkami i czynszami dzierżawnymi na rzecz gminy.

Niestety ostatni list Ministra nie daje odpowiedzi na te i inne pytania nurtujące działkowców. Dlatego nadal oczekują na pełną informację z Ministerstwa.

źródło: www.pzd.pl