Altanki zagrożone likwidacją?

2105.2014

W wczorajszym wydaniu Gazety Wyborczej znalazł się artykuł informujący o bardzo precedensowym i niebezpiecznym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej wybudowania przez działkowca altany na terenie ogrodu działkowego.

Nadzór budowlany zakwestionował sposób wybudowania altany oraz jej funkcję, co następnie zostało poparte przez orzeczenia sądów administracyjnych. Problematyczne jest to, że wybudowana altana mieści się w normach określonych przez prawo budowlane, w przepisach prawa nie ma faktycznej definicji altany działkowej, a w swych orzeczeniach sąd odwołał się do słownika języka polskiego oraz wikipedii - gdzie zdefiniowana jest raczej altanka w formie ozdobnej architektury znanej z ogrodów przypałacowych.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu pod adresem:

Gazeta Wyborcza. Altanki zagrożone likwidacją. Setki tysięcy budynków do rozbiórki?

a także z treścią wskazanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Orzeczenie NSA z 9.01.2014 r. sygn. II OSK 1875/12