Sprzeciw Walnego Zebrania ROD "Nad Wisłą" w Tczewie w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich

0705.2014

„Domagamy się poważnego traktowania Polskich Działkowców przez organy samorządu terytorialnego. Sygnatariusze pisma Związku Miast Polskich do prezydenta RP zapomnieli lub co gorsza nie chcą pamiętać, że użytkownikami działek są mieszkańcy miast, którzy swoją pracą zmienili nieużytki w zielone płuca” – piszą działkowcy z ROD im. „Nad Wisłą” w Tczewie.

Pełna treść stanowiska: Sprzeciw Walnego Zebrania ROD "Nad Wisłą" w Tczewie