Komunikat o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2013 r.

1404.2014

Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2013 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.

Z przedmiotową analizą zapoznało się Prezydium KR PZD w dniu 10.04.2014 r. przyjmując poniższe dane w zakresie badanych kryteriów:

I.                   Liczba ROD - 4926

w tym liczba ROD stałych: położonych w miastach wynosi 4103, podmiejskich - 761, w tym liczba ROD czasowych: położonych w miastach wynosi 58, podmiejskich - 4,

II.                Powierzchnia ROD - 43 236,9705 ha w tym powierzchnia ROD stałych: miejskich wynosi 35 828,6247 ha, podmiejskich - 7240,7044 ha, w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich wynosi 159,9014 ha, podmiejskich - 7,7400 ha, III.             Liczba działek - 963 351 w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich wynosi 831 302, podmiejskich - 128 025, w tym liczba działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 3727, podmiejskich - 297, IV.              Powierzchnia działek - 33 913,0022 ha w tym powierzchnia działek w ROD stałych: miejskich wynosi 28 416,5310 ha, podmiejskich - 5384,5816 ha, w tym powierzchnia działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 105,8896 ha, podmiejskich - 6,0000 ha, V.                 Liczba terenów - 7 526 w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 6543, podmiejskich - 907, w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 72, podmiejskich - 4,   Sporządził: Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD Warszawa dnia 10.04.2014 r.