Działkowcy z Gdyni piszą do władz miasta

0704.2014

POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW Rodzinny Ogród  Działkowy  im.  Antoniego Domagalskiego  w  Gdyni 81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24

Gdynia dnia 29 marca 2014.

Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni

Pan Stanisław Szwabski Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze, jako Najwyższy Organ Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, reprezentujący ponad tysięczną rzeszę członków i sympatyków, w pełni popiera dotychczasowe działania Zarządu naszego Ogrodu oraz Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych, zmierzające do obrony naszych życiowych interesów, jakim są ogrody działkowe.

Wywołane przez Urząd Miasta Gdyni zamieszanie związane z przeniesieniem ogrodów działkowych, nie przeszło bez silnego odzewu w szeregach członków PZD, uprawiających działki w Gdyni.

Należy podkreślić, ze cała infrastruktura ogrodowa z zapleczem technicznym, uzbrojenie terenu, to olbrzymia zasługa Dyrekcji, Związków Zawodowych i Działu Socjalnego nieistniejącej już, Stoczni im. „Komuny Paryskiej w Gdyni”.

Obecni działkowcy, otrzymany w latach poprzednich „ugór”, własnymi nakładami i ciężką pracą oraz wsparciem wspomnianej już Stoczni im. „Komuny Paryskiej”, przemienili otrzymane nieużytki w „zielone płuca miasta”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni, pragnie otrzymać, od najwyższych władz naszego Miasta zapewnienie, czy zawarte w piśmie skierowanym do Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych obietnice, to wiążąca odpowiedź, czy tylko „chwilowa obietnica przedwyborcza”?

Jak daleko zaawansowane są prace, w zmianę niekorzystnego dla działkowców „Studium”?

Z ogrodowym pozdrowieniem. Uczestnicy WZS-2014 ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni. Przewodniczący  WZS – 2014

mgr. inż. Władysław Jasiński