Narada problemowa gdyńskiego Kolegium Prezesów ROD i przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

2403.2014

W piątek 22 marca odbyła się narada problemowa, zorganizowana wspólnie przez Gdyńskie Kolegium Prezesów i Komendę Miejską Policji w Gdyni. Tematem spotkania była, poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Gdyńskich Ogrodów Działkowych.

Spotkanie to jest wynikiem wieloletniej już współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Gdyni, a Kolegium Prezesów. W spotkaniu ze strony Gdyńskiej Policji uczestniczyli: - Komendant Miejski – insp. Robert Leksycki, - Z-ca Komendanta Miejskiego – podinsp. Wojciech Siwek, - rzecznik prasowy  - mł. insp. Michał Rusak, - Komisariat Gdynia Oksywie reprezentował Komendant – mł. insp. – Paweł Mazur, - Komisariat Gdynia Karwiny reprezentowała Komendant – mł. insp. Aleksandra Rzepka.

Podczas spotkania poruszono szereg problemów, w kwestii bezpieczeństwa, nurtujących gdyńskie ogrody. Dyskutowano nad tematem najbardziej radykalnych rozwiązań i zabezpieczeń pomagających ochronić ogrody działkowe przed złodziejami i wandalami.

Jak wynika z przedstawionych przez Gdyńską Policję statystyk, ilość kradzieży i włamań na terenie naszych ogrodów w ubiegłym roku, w porównaniu do lat poprzednich, spadła o połowę? Jest to wynikiem między innymi szerokiej współpracy wszystkim ogrodów działkowych z Gdyńską Policją. Policjanci dostarczyli pierwszą partię ulotek, przypominających działkowcom o zasadach i sposobach przeciwdziałania kradzieżom i włamaniom.

Wspólnym wnioskiem, jaki wypracowano podczas spotkania była, konieczność prowadzenia szkoleń i pogadanek dla szerokiego odbiorcy działkowego.

   Przewodniczący Kolegium Leonard Niewiński