Stanowisko KR PZD w sprawie inicjatywy ZMP dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD

2003.2014

"Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się z argumentacją ZMP przedstawianą na poparcie wystąpienia o zmianę ustawy o ROD, uznaje ją za nieprzekonującą, a wręcz błędną. Wysuwanie przez ZMP takich wniosków, bez pogłębionej analizy prawnej oraz praktycznych doświadczeń w stosowaniu ustawy, jest działaniem bezpodstawnym i szkodliwym. Tworzy to atmosferę konfrontacji, wzbudzając olbrzymie zaniepokojenie w ogrodach."

Zachęcamy do zapoznania się z całością stanowiska:

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie inicjatywy Związku Miast Polskich