Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD napisało list do Związku Miast Polskich

1703.2014

Swoje stanowisko wobec wystąpienia Związku Miast Polskich zaznaczyło również Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD w liście z dnia 14 marca 2014 r.

Treść listu dostępna poniżej:

List Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD do Związku Miast Polskich