Prezes Kondracki dziękuje Gdyńskim Działkowcom

0403.2014

Szanowny Pan Leonard Niewiński
Przewodniczący Kolegium Prezesów w Gdyni
 

Gratuluje sukcesu, który odnieśli działkowcy i działacze ROD w Gdyni, a zwłaszcza Prezesi zrzeszeni w kolegium prezesów, na czele ze swoim Przewodniczącym. To tylko dowodzi, że kiedy jesteśmy razem, jesteśmy w stanie zwyciężać. To wydarzenie również dowodzi, że w obronie praw działkowców i ogrodów nigdy nie wolno być biernym. Wy, swoim działaniem wyraźnie to potwierdziliście. Bardzo proszę przekazać wszystkim zarządom moje gratulacje i  szczere podziękowania. Możecie być przykładem dla wszystkich ROD w Polsce. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję ! Tak trzymać !

Z pozdrowieniami

Eugeniusz Kondracki

Warszawa, 3 marca 2014 r.