Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni do działkowców

0303.2014

27 lutego 2014 r. przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD spotkali się z Panem Wojciechem Szczurkiem Prezydentem Miasta Gdyni.

Spotkanie zostało przeprowadzone w celu wyjaśnienia sytuacji gdyńskich ogrodów działkowych wobec planów inwestycyjnych Miasta.

Efektem spotkania jest stanowisko jakie wystosował Pan Prezydent do Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD. Treść stanowiska poniżej:

List Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka z 28 lutego 2014 r.