Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich

1402.2014

„Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z wystąpieniem skierowanym do Prezydenta RP przez Prezesa ZMP Pana Ryszarda Grobelnego, w którym ZMP wnioskuje o skierowanie ustawy o ROD do TK, stwierdza, iż inicjatywa ta jest działaniem nieuzasadnionym i szkodliwym społecznie. Podważanie kompromisowych rozwiązań zawartych w ustawie o ROD uznajemy za kolejny przejaw aktywności środowisk dążących do odebrania działkowcom ustawowych gwarancji ich praw i usunięcia ich z terenów użytkowanych przez ich rodziny od pokoleń”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska: Stanowisko w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich oraz z analizą wniosku Związku Miast Polskich : Analiza wystpienia Prezesa ZMP do Prezydenta