Listy do Prezesa Związku Miast Polskich

2801.2014

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wywołało spore zamieszanie w środowisku działkowym. Poniżej przedstawiamy listy, które ogrody i działkowcy kierują do Prezesa Związku Miast Polskich pana Ryszarda Grobelnego.

List ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do Prezesa Związku Miast Polskich

List pana Bogusława Dąbrowskiego - członka PZD ROD im. kmdr ppor. J. Grudzińskiego do Prezesa Związku Miast Polskich