Podziękowania KR PZD dla Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

1912.2013

 

Pani Ewa KOPACZ

Marszałek Sejmu RP

  Szanowna Pani Marszałek!

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, w imieniu miliona polskich działkowców, składa Pani Marszałek serdeczne podziękowanie za wsparcie procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dziękujemy za spełnienie złożonych działkowcom obietnic i szybkie zakończenie procedowania ustawy działkowej w Parlamencie.

Przez kilkanaście miesięcy działkowcy, zarządy ogrodów i członkowie PZD wysyłali do Pani Marszałek tysiące listów, stanowisk i apeli, w których wyrażali swoje obawy i zaniepokojenie wywołane zagrożeniem likwidacji ogrodów. Cieszymy się, że głos obywateli został usłyszany, a projekt obywatelski poparty przez 924 tysiące obywateli zyskał także uznanie i wsparcie Pani Marszałek.

Ustawę, którą Sejm uchwalił 13 grudnia 2013r., uznajemy za satysfakcjonującą i spełniającą nasze oczekiwania. Cieszymy się, że ogrody będą mogły nadal służyć milionowi polskich rodzin, społecznościom lokalnym, a także całemu społeczeństwu. Zbliżający się termin zaprzestania obowiązywania dotychczasowej ustawy o ROD był ogromnym zmartwieniem dla użytkowników działek w ROD. Tym bardziej wiec dziękujemy za zrozumienie naszej sprawy. Odbieramy to także jako dowód uznania ze strony Pani Marszałek Sejmu dla zwykłych obywateli, dla działkowców, którzy potrafili się zorganizować i przedłożyć Wysokiej Izbie dokument zasługujący na akceptację Sejmu.

Mamy nadzieję, że już niedługo projekt obywatelski stanie się prawem, dając działkowcom nadzieję spokojnego wypoczynku w jesieni życia, jak również bezpieczeństwo prawne i możliwość dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Z działkowymi pozdrowieniami

 Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców