List Okręgowej Komisji Rewizyjnej do Prezydenta RP

1812.2013

Okręgowa Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. wystosowała list do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z apelem o szybkie podpisanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Treść listu poniżej:

List OKR z dnia 18 grudnai 2013 r. do Prezydenta RP