Spotkania opłatkowe

1812.2013

W miniony piątek, 13 grudnia 2013 r. w Tczewie odbyło się spotkanie wigilijne Kolegium Prezesów ROD w Tczewie z przedstawicielami władz samorządowych miasta, gminy i powiatu tczewskiego.

Tradycyjnie spotkanie odbyło się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tczewie.

W ramach podsumowania roku 2013 samorządowcy zapewnili swoje poparcie oraz zadeklarowali dalszą chęć współpracy z rodzinnymi ogrodami działkowymi w realizacji koncepcji otwartych ogrodów działkowych.

Dzień później, w sobotę14 grudnia 2013 r. w sali szkoleniowej Okręgowej Zarządu PZD Gdańsku odbyło się spotkanie opłatkowe Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD.

Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat ochrony roślin. Odbyło się podsumowanie rocznej działalności SSI oraz tradycyjne podzielenie się opłatkiem.

Instruktorzy SSI wystosowali również list do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie szybkiego podpisania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Stanowisko Instruktorów SSI