Krajowa Komisja Rewizyjna w sprawie badania bilansów za 2013 r.

1812.2013

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD opublikowała tezy do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2013 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ na 2014 rok.

Dokument dostępny jest w dziale "Materiały" oraz poniżej:

TEZY KKR DO BADANIA BILANSÓW ROD i OZ za 2013r