Ustawa działkowa czeka już tylko na podpis Prezydenta

1612.2013

21 dni od 14.12 br. – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu 13.12.2013r. zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie kolejny raz, tym razem już ostatni, zajmowali się dziś ustawą działkową po tym, jak Senat wprowadził do niej 4 poprawki. Niemalże jednogłośnie przyjęto wszystkie zmiany zaproponowane przez izbę wyższą. Podczas posiedzenia Sejmu obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także delegacja działkowców.

Senat na posiedzeniu 12 grudnia 2013 r. zaproponował m.in., aby oświadczenia woli stron umowy przeniesienia praw do działki były składane w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Kolejna poprawka m.in. przesuwa termin wejścia w życie ustawy z 1 na 19 stycznia 2014 r. Propozycja zmian wprowadzonych przez izbę wyższą była w dniu wczorajszym przedmiotem posiedzenia i dyskusji w Komisjach Sejmowych Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obie komisje przyjęły senackie poprawki ze zrozumieniem i bez zastrzeżeń.

- Ten projekt satysfakcjonuje działkowców, a co ważniejsze daje im spokój i nadzieję na przyszłość – mówił poseł Marek Łapiński. – Ustawa, która realizuje oczekiwania działkowców w końcu jest gotowa – powiedział, dziękując wszystkim działkowcom za odwiedzanie biur poselskich PO i przekonywanie posłów do swoich racji.

Konieczność wprowadzenia tych poprawek poparł także Wojciech Zubowski (PiS) wskazując jednocześnie, że wszelkie nieścisłości w ustawie są winą przede wszystkim tego, iż podczas prac legislacyjnych w podkomisji sejmowych zabrakło w niej eksperta konstytucjonalisty. Poseł Zubowski wyraził też nadzieję, że także podczas prac nad innymi projektami obywatele, wzorem działkowców, będą „wykazywali podobną aktywność i równy zapał w przekonywaniu do swoich racji”.

Także Tomasz Makowski (TR) zarekomendował poprawki naprawiające błędy, które wkradły się podczas nerwowych i emocjonalnych prac nad projektem obywatelskim ustawy o ROD. – Mam nadzieję, ze pan prezydent podpisze tę ustawę w trybie pilnym i będzie można przekazać obywatelom informację, że nareszcie się udało i będzie można wprowadzić w życie ustawę działkową, która pozwoli wam swobodnie żyć i uprawiać ogrody działkowe – mówił w czasie swojego wystąpienia w Sejmie.

- Z dużym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że prace rozpoczęte w kwietniu tego roku dobiegają końca – mówił Piotr Zgorzelski (PSL) podkreślając, ze klub PSL od samego początku popierał projekt obywatelski działkowców. Poseł Zgorzelski kolejny raz podziękował PZD i przedstawicielom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a także wszystkim działkowcom za to, że pokładali nadzieję w parlamencie.

- Poprawki Senatu są bezsporne i chodzi o to, aby lepiej zabezpieczyć prawa działkowców i naprawić błędy Sejmu – mówił Zbyszek Zaborowski. Jednocześnie podkreślił, że cieszy go, iż po wielu miesiącach prac nad ustawą działkową „nawet PO i SP nawróciły się na projekt obywatelski respektujący prawa działkowców”. Zaborowski zaapelował do Prezydenta RP o niewykorzystywanie całego czasu, który ma na podpisanie tej ustawy, tak by polscy działkowcy mogli już spędzić spokojne święta, bez zmartwienia o to, czy będą mieli swoją ustawę.

- Poprawki te nie mają większego wpływu na kształt tej ustawy – powiedział poseł SP Żaczek dodając, że „przyszłość pokaże, jak ta ustawa będzie realizowana”.

Swoje zadowolenie w imieniu rządu wyraził przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  wiceminister Janusz Żbik. – Cieszymy się, że ustawa zobaczy w najbliższym czasie światło dzienne i życzymy dobrego gospodarowania w pewności i stabilności – mówił Żbik dziękując działkowcom za zaangażowanie w cały proces legislacyjny.

- Te poprawki były już znane wcześniej zarówno komisjom sejmowym, jak i podkomisjom, ale musiały opaść emocje, by się nad nimi pochylić – mówiła posłanka Krystyna Sibińska dziękując wszystkim osobom pracującym nad przepisami tej ustawy. - Posłowie mieli na celu wyłącznie dobro działkowców – podkreślała Sibińska i dodała, iż ma nadzieję, że świąteczny prezent w postaci zakończenia prac nad ustawą działkową da satysfakcję i spokój wszystkim, którzy na to czekają.

ah