List Prezydium OZ do Marszałka Senatu

2611.2013

Prezydium OZ PZD Gdańsk wystosowało list do Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza i Senatorów wybranych z województwa pomorskiego. W treści listu członkowie prezydium apelują o sprawne przeprowadzenia procedury legislacyjnej wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Treść listu poniżej: stanowisko_prezydium oz pzd gdańsk z 26 listopada 2013 r. do Senatu RP